Få indflydelse Elevrådet

Elevrådet består af en valgt repræsentant fra hver af skolens klasser.

Elevrådet vælger en formand og en næstformand, der sidder i skolens bestyrelse. De er involveret i skolens daglige drift, og de er elevernes stemme i bestyrelsen.

Hvad laver vi?

Vi arbejder på at løse de opgaver, eleverne stiller. Vi står for arrangementer og sportsturneringer og bestyrer garderoben ved Heimdalfesterne.

Vi tilstræber at holde møde hver 14. dag, og møderne er åbne for alle interesserede, men kun elevrådsrepræsentanter har stemmeret.

Elevrådet er medlem af DGS – Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og af LH – Landssammenslutningen af handelsskoleelever.

Se også DGS’s hjemmeside og LH’s hjemmeside

 

Vil du vide mere?

Se foreningens vedtægter og vores Facebook og Instagram.

Vedtægter 2023

Klimaorganisation Gaia

Gaia er Ribe Katedralskoles Klimaråd, som arbejder for at gøre skolen mere klimavenlig og bæredygtig. Vi er et fedt fællesskab, som kæmper for en grønnere fremtid.

Hvad laver vi?
Vi styrer skolens pantordning, og donerer pengene til diverse velgørenheds- og klimaorganisationer. Indtil videre har vi doneret til bl.a. Verdensnaturfonden og Klimatræ.
Vi har ambitioner om at gøre Ribe Katedralskole mere grøn, og øge klimabevidstheden på skolen.
Derudover deltager vi i forskellige landsdækkende klimaprojekter/arrangementer, såsom Gymnasiernes Klimatopmøde og Fem Fede Dage.

Vil du være med i klimakampen?
Alle er velkomne i Gaia, både den garvede klimaentusiast, og dem der endnu ikke ved så meget om klima.
Hvis du ønsker at være med, så kom til Gaias infomøde, eller tag fat i et medlem.
Vi glæder os til at møde dig!

Skolebladet Mercurius

Vi udgiver skolebladet Mercurius ca. hver måned.

Bladet indeholder bl.a. side 9-drenge, horoskoper og citater – og alt det, vi finder på f.eks. make-overs, festreportager eller nyt fra elevorganisationerne.

Vil du være med?

Vi er altid åbne for nye medlemmer. Du skal ikke have særlige forudsætninger for at blive medlem af redaktionen: Dit engagement og produktivitet er vigtigere end kommatering. Både skribenter og tegnere kan hjælpe.

Historien om Mercurius

Hvornår Katedralskolens første skoleblad udkom, ved vi ikke – men byhistorisk arkiv afslører, at der har været skoleblade fra et ukendt tidspunkt før 1945. I 1945-47 udkom ”Litteris et Artibus” – og en artikel i LeA af skolens daværende rektor fortæller os, at der har været andre skoleblade tidligere.

Skolebladet Mercurius har, så vidt vides, været udgivet siden 1961. Arkivet blev først oprettet i dets sjette år. I bladets levetid har der været usikkerhed mht. angivelsen af årgang og årstal.

Mercurius’ reglement

Redaktionens arbejde med Mercurius er udformet i overensstemmelse med ordenreglerne for bladet, der skal sikre kvaliteten af bladet.

  1. Voldeligt sprog, trusler, personangreb, racisme, kønschauvinisme og detaljerede beskrivelser af seksuel karakter er ikke tilladte i Mercurius. Det er ene og alene op til redaktionen at afgøre, hvad der hører ind under disse kategorier.
  2. Alle artikler, der ikke er skrevet af redaktionen, skal indsendes med forfatter/afsender. Forfatteren kan, med særlig grund, holdes anonym; men Mercurius skal kende navnet på den eller de personer, der kan holdes ansvarlige for indholdet.
  3. Mercurius-redaktionen kan frit vælge, hvilket indsendt materiale, der skal trykkes.
  4. Artikler til Mercurius må ikke overtræde skolens generelle ordensregler.
  5. Mercurius-redaktionen beslutter, hvad Mercuriustrykker, hvor ofte bladet skal udkomme, og hvad bladets linje er.
  6. Mercurius vil tilstræbe at bringe stof, der er interessant for alle på skolen, og som kan læses af alle på skolen, uden at virke stødende.
  7. Skolen yder praktisk støtte til trykning af bladet under forudsætning af, at man følger ovenstående regler.

Mød dine venner Caféudvalget

Caféudvalget

Ribe Katedralskole har et caféudvalg. Caféudvalget er et udvalg, der står for at arrangere fredags-caféer.

Det er nogle fredage i løbet af skoleåret, hvor man kan komme efter skoletid, hygge sig og skabe nogle gode minder sammen.

Fredagscaféerne er forbundet med nogle utrolig hyggelige timer, hvor der er plads til alle og hvor man kan mærke det fællesskab, som man er en del af.

Man får også et utroligt fællesskab på tværs af uddannelser og årgange ved at være en del af café-udvalget.

Man kan tilmelde sig udvalget  i begyndelsen af skoleåret og så bliver der taget et et valg om hvem, der kommer med i udvalget.

I 2024/2025 er der café:

Fredag den 13. september 2024

Fredag den 1. november 2024

Fredag den 29. november 2024 (julecafé)

Fredag den 31. januar 2025

Fredag den 4. april 2025

Fredag den 5. april 2024