Faglige aktiviteter Lektiecafe

Har du brug for hjælp eller lyst til at fordybe dig, kan du bruge vores lektiecaféer – uanset din uddannelse.

Matematik lektiecafé

Hver tirsdag og onsdag kan du få hjælp af skolens matematiklærere. Du får hjælp til opgaveregning, gennemgang af teorier, brug af grafregner, matematikprogrammer og alt muligt andet.

Faglige aktiviteter ScienceTalent

Science Talenternes Gymnasienetværk

I ScienceTalenternes Gymnasienetværk får de mest talentfulde elever plads til at udfolde sig. Hvis det er dig, får du mulighed for at udnytte dit potentiale til fordel for samfundet og dine egne fremtidsmuligheder.

ScienceTalent Camps

Hvert år sender vi seks elever fra 2.g, stx og htx på camps hos Science Talent i Sorø.

Du deltager i løbet af 2.g i tre forskelige camps inden for et af dine studieretningsfag.

Stx Biologi A og htx Biotek A kan deltage i ScienceTalent Biotek 2022-2023:

 • Camp 1: Grundlæggende mikrobiologi
 • Camp 2: Genetik og sygdomme
 • Camp 3: Immunologi

Læs mere her: https://sciencetalenter.dk/projektboersen/projekter/science-talent-biotek

Science Talenter

Stx Kemi A har kan deltage i ScienceTalent Kemi:

 • Camp 1: Ekstraktions- og oprensningsmetoder
 • Camp 2: Organisk kemi og syntese
 • Camp 3: Uorganisk kemi

Læs mere her: https://sciencetalenter.dk/projektboersen/projekter/science-talent-kemi

Stx Fysik A kan deltage i ScienceTalent Fysik-Matematik

 • Camp 1: Fusion
 • Camp 2: Simulering og modellering
 • Camp 3: Astronomi og kosmologi

Læs mere her: https://sciencetalenter.dk/projektboersen/projekter/masterclass-fysik-matematik

Læs mere om ScienceTalent i gymnasiet på

Science Talenter

Faglige aktiviteter Live­streaming natur­videnskab

Vær med i livestreaming af naturvidenskabelige foredrag fra universiteterne.

Naturvidenskabelige forskere fra universiteterne fortæller om de nyeste opdagelser og erkendelser, så alle kan være med. Målet er, at både skoleelever og forskerens egne kolleger skal have noget ud af foredraget.

Efter foredraget kan du stille spørgsmål til foredragsholderen.

Foredragene livestreames i Fællessalen i Seminariehuset, Simon Hansen Vej 1, 6760 Ribe.

Lærere fra Ribe Katedralskole indleder hvert arrangement og kan evt. svare på spørgsmål.

Læs mere om Livestreaming: https://ofn.au.dk/

 

Faglige aktiviteter Akademiet for talentfulde unge

Akademiet for Talentfulde Unge Syd

Går du på en 3-årig ungdomsuddannelse, kan du være med i Akademiet for Talentfulde Unge. Det er et forum for læring og et fagligt og socialt netværk.

Lyder det som noget for dig? Så tag fat i din lærer og spørg om mere info.

Hvorfor et Akademi for Talentfulde Unge?

 • Fordi der i snit sidder 2-3 talentfulde elever i hver klasse, der har brug for ekstra udfordringer
 • Fordi talentfulde elever fortjener at udfolde deres fulde potentiale
 • Fordi talentfulde elever har brug for at møde ligesindede
 • Fordi talent smitter

Formålet med Akademiet

 • At udfordre og inspirere den enkelte talentfulde elev på højeste mulige niveau
 • At skabe et fagligt og socialt rum, hvor lysten til at lære slår rødder og vokser
 • At pleje det brede talent – tværfaglighed

Akademi-eleven

 • er fagligt nysgerrig og motiveret
 • har personligt overskud og selvstændighed
 • er bredt fagligt dygtig og har akademisk talent
 • er begavet med kreative evner og kritisk sans
 • er åben over for nye og ukendte vidensområder
 • er villig til at deltage i Akademiets aktiviteter uden for – og enkelte gange i skoletiden
 • er klar over, at deltagelse forpligter

Indhold:

1g: Efterår: Optagelse. Forår Akademisk tænkning og metode. Summercamp

2g: Efterår: Akademisk formidling. Forår: Akademisk fordybelse. Summercamp

3g: Efterår Akademisk arbejde. Forår: Diplomoverrækkelse

 • 4 obligatoriske seminarer pr. semester
 • Et bredt udvalg af frivillige arrangementer (foredrag, workshops, virksomhedsbesøg, kulturbesøg mv.)
 • Summercamp
 • Studietur
 • Mentorordning