STX – alment gymnasium Er STX uddannelsen
noget for mig?

Med en stx får du en treårig almendannende og studieforberedende uddannelse og afslutter med studentereksamen.

Med en stx får du en treårig almendannende og studieforberedende uddannelse, der har fokus på videnskabsfagene inden for humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab.

Stx er en målrettet ungdomsuddannelse til dig, der ved, hvad du vil. Men det er også en bred ungdomsuddannelse for dig, der er i tvivl.

Uddannelsen giver dig

 • 3 år med faglighed og fordybelse
 • viden, perspektivering og abstraktion
 • kombination af teori og praksis
 • analyse af almene og videnskabsrelaterede problemstillinger
 • rum til personlig udvikling og kreativitet
 • alle nødvendige fag til alle videregående uddannelser

Hvad kan jeg bruge stx til?

En stx giver adgang til både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Se mere nederst på siden!

 

Studieretninger

Kunstneriske

 • Musik A, engelsk A
 • Musik A, matematik A

Naturvidenskabelige

 • Matematik A, fysik A, kemi B
 • Matematik A, kemi A, Fysik B
 • Matematik A, fysik B, kemi B
 • Biologi A, kemi B

Samfundsvidenskabelige

 • Samfundsfag A, engelsk A
 • Samfundsfag A, matematik A

Sproglige

 • Engelsk A, spansk begyndersprog A, fransk begyndersprog A
 • Engelsk A, spansk begyndersprog A, italiensk begyndersprog A
 • Engelsk A, spansk begyndersprog A, tysk fortsættersprog B
 • Græsk A, latin A, engelsk B, et begynder- eller fortsættersprog A eller B

Fællesfag, uanset dit valg af studieretning

Dansk A, engelsk A eller B, historie A, 2. fremmedsprog A eller B (tysk fortsættersprog B eller A, spansk/fransk/italiensk begyndersprog A), matematik B eller C, fysik B eller C, kemi/biologi/naturgeografi/informatik B eller C, idræt C, samfundsfag C, religion C, oldtidskundskab C, musik/dramatik/billedkunst C, almen sprogforståelse, naturvidenskabeligt grundforløb.

Du kan også vælge 1-4 valgfag

C-niveau: Astronomi, billedkunst, biologi, erhvervsjura, filosofi, finansiering, informatik, innovation, kemi, mediefag, musik, naturgeografi, psykologi.

B-niveau: Billedkunst, biologi, fysik, idræt, informatik, kemi, matematik, musik, naturgeografi, religion, psykologi, samfundsfag.

A-niveau: Engelsk, fysik, kemi, matematik, tysk fortsættersprog.

Klassiske fag

De klassiske fag på Ribe Katedralskole har en meget stor og flot hjemmeside, hvor du finder mange nyttige og spændende oplysninger om tekster, forfattere, kunst og steder, der er af betydning for fagene oldtidskundskab, latin og græsk.

Du kan finde hjemmesiden ved at klikke her

klassikere 2017
De klassisksproglige studenter 2017 og deres lærere.

Grundforløb

Du begynder med tre måneders grundforløb, så du først skal vælge studieretning i efteråret i 1.g.

Du binder dig ikke til et bestemt 2. fremmedsprog, når du søger ind. Det hænger nemlig sammen med hvilken studieretning, du vælger i efteråret.

Efter grundforløbet går du resten af de tre år sammen med andre, der har valgt samme studieretning som dig.

Grundforløbets to særlige fag

NV På naturvidenskabeligt grundforløb bruger du metoderne fra fysik, kemi, biologi, informatik og naturgeografi til at opklare en mordgåde. Du skal til en mundtlig eksamen, når du slutter NV-grundforløbet.

AP I almen sprogforståelse arbejder du bl.a. med grammatik, sproghistorie og sociolingvistik med latin som fælles udgangspunkt. Almen sprogforståelse gør det nemmere for dig at lære sprog. Du skal til en skriftlig eksamen, når du slutter AP.

Praktisk/musiske fag

I 1.g skal du vælge et praktisk/musisk fag: Billedkunst, musik eller dramatik. Hvis du vil have en studieretning med musik på A-niveau, skal du vælge musik som dit praktisk/musiske fag.

Billedkunst: Du arbejder med at forstå og beherske fagets problemstillinger ud fra andres og dine egne værker.

Musik: Du behøver ingen musikalske forudsætninger. Du arbejder med både musikforståelse og praktisk musikudøvelse.

Dramatik: Du har både teori og praksis og behøver ikke have lavet teater før. Holdet opsætter et teaterprojekt som afslutning.

Større opgaver

Du skriver tre større opgaver i forskellige fag

I de større opgaver arbejder du tværfagligt med fagenes metoder og basal videnskabsteori.

DHO: Du skriver en opgave i dansk og historie i slutningen af 1.g, som du afslutter med en mundtlig prøve.

SRO: Du skriver studieretningsopgave, SRO, i slutningen af 2.g, som du afslutter med en mundtlig prøve.

SRP: Du skriver studieretningsprojekt, SRP, i 3.g. Du vælger emne og 1-2 fag, som du vil skrive i. Du skal til en mundtlig eksamen i opgaven.

De tre større opgaver indgår i en række af flerfaglige forløb, hvor fagene samarbejder om fælles emner. Plan for de flerfaglige forløb i stx finder du her: Progressionsplan flerfaglige forløb