Om skolen Eksamen

Omfang og arten af eksamen er forskellig for de forskellige uddannelser

Hf, hhx, htx og stx afslutter du med eksamen.

  • På hf er der eksamen i alle fag, nogle efter 1.hf, andre efter 2.hf.
  • På stx, htx og hhx foretager Undervisningsministeriet for den enkelte elev en udtrækning af i alt ti eksaminer blandt de mulige eksamensfag fordelt over de 3 år. En af de ti eksaminer er altid den store skriftlige opgave i 3.g.

Eud og eux

  • På eud merkantil går du i skole det første år og afslutter med eksamen efter både gf1 og gf2.Undervisningsministeriet foretager for den enkelte elev en udtrækning af, hvilket af de mulige eksamensfag, du skal til eksamen i. Desuden skal du efter gf2 til eksamen i et uddannelsesspecifikt fag.
  • På eux merkantil afslutter du gf1 og gf2 som på eud. Efter det 2. år på eux foretager Undervisningsministeriet for den enkelte elev en udtrækning af i alt seks eksaminer blandt de mulige eksamensfag. En af de seks eksaminer er altid den store skriftlige opgave på det andet år af eux.

Gode råd og regler for skriftlig eksamen

Gode råd om computer til eksamen

Regler og oplysninger om mundtlige prøver og eksaminer

Om skolen Karakterskala

Skalaens 7 trin iflg. Undervisningsministeriet:

fra BEK nr 262 af 20/03/2007 Gældende (Karakterbekendtgørelsen).

12: For den fremragende præstation.
“§ 2. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.”

10: For den fortrinlige præstation.
“§ 3. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.”

7: For den gode præstation.
“§ 4. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.”

4: For den jævne præstation.
“§ 5. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.”

02: For den tilstrækkelige præstation.
“§ 6. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.”

00: For den utilstrækkelige præstation – ikke bestået.
“§ 7. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.”

-3: For den ringe præstation – ikke bestået.
“§ 8. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.”