Hhx Merkantil Er hhx
noget for mig?

Med en hhx får du en treårig uddannelse med fokus på det merkantile; altså det handelsmæssige. Den er internationalt orienteret og erhvervsrettet, og du afslutter med studentereksamen.

Hhx er en merkantil uddannelse med fokus på innovation og problemløsning, hvor du arbejder med virkelighedsnære forhold og cases.

Du kan læse videre indenfor humaniora, natur-, sundheds- og samfundsvidenskab.

Hhx er en erhvervsrettet uddannelse for dig, der ved, hvad du vil.

Uddannelsen giver dig

  • 3 år med faglighed og projektarbejde
  • Viden, samfundsforståelse og iværksætteri
  • Arbejde med innovation og problemløsning
  • Undervisning præget af projektarbejde og virkelighedsnære cases
  • Rum til personlig udvikling og kreativitet

Hvad kan jeg bruge hhx til?

Med en hhx får du adgang til både de kortere, mellemlange og lange videregående uddannelser. Se mere herom nederst på siden. Du kan også begynde direkte på en karriere i erhvervslivet gennem en praktikplads eller trainee-stilling.

Studieretninger

Du kan vælge mellem tre studieretninger:

  • Afsætning A, international økonomi A
  • Afsætning A, virksomhedsøkonomi A
  • Afsætning A, innovation B

Fællesfag, uanset din studieretning

Dansk A, engelsk A, historie B, 2. fremmedsprog A eller B (tysk fortsættersprog B, eller A, spansk/fransk/italiensk begyndersprog A) matematik B, virksomhedsøkonomi B, international økonomi B, erhvervsjura C, informatik C, samfundsfag C, økonomisk grundforløb, almen sprogforståelse.

Du kan vælge 1-2 valgfag

C-niveau: Filosofi, finansiering, idræt, innovation, kulturforståelse, mediefag, psykologi

B-niveau: Erhvervsjura, idræt, informatik, samfundsfag, psykologi

A-niveau: Afsætning, international økonomi, matematik, tysk fortsættersprog, virksomhedsøkonomi

Grundforløb

Grundforløb

Du begynder med tre måneders grundforløb, hvor du møder både fællesfag og de fag, du kan vælge som studieretningsfag. Efter grundforløbet kommer du i klasse med andre, der har valgt samme studieretning som dig, og du går i klasse med dem de sidste tre år af din gymnasietid.

Grundforløbets to særlige fag

ØG I økonomisk grundforløb, ØG, samarbejder fagene afsætning, international økonomi og virksomhedsøkonomi om at præsentere de merkantile fag.

AP I almen sprogforståelse, AP, arbejder du med emner, som er fælles for alle sprog og støtter dig i arbejdet med fremmedsprogene.

Opgaver

Studieområdet

Du har syv studieområder. Du kan arbejde med bl.a. politisk kommunikation, Brexit, digital kommunikation og Mellemkrigstiden.

Studieområderne afsluttes med SOP, Studieområdeprojektet, i 3.g.

Du kan se det faglige indhold og studieplan her: Håndbog til Studieområdet på hhx 2022-23

EC: ErhvervsCase

Erhvervscase er et samarbejde mellem fagene afsætning og virksomhedsøkonomi i 2.g. Du arbejder med virksomheders virkelige problemstillinger og lærer at sætte spot på problemerne og komme med forslag til ændringer.