Hf Er hf-uddannelsen
noget for mig?

Hf er for dig, der gerne vil være f.eks. sygeplejerske, politibetjent, lærer, ejendomsmægler, finansøkonom, fysioterapeut eller designer.

Du kan læse hf efter umiddelbart 9. eller 10. klasse, eller når du har været ude af uddannelsessystemet og har lyst til at vende tilbage.

Uddannelsen giver dig

  • 2 år med målrettet undervisning
  • projekter og praktik
  • de fag, du skal bruge for at søge ind på de korte og de mellemlange videregående uddannelser

Hvad kan jeg bruge hf til?

Hf gør dig klar til de korte og de mellemlange videregående uddannelser. Se mere nederst på siden.

Mange fortsætter med en uddannelse som f.eks. pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, fysioterapeut, politibetjent eller lærer.

Studieretninger

Du kan vælge mellem forskellige fagpakker

  • Force: Samfundsfag B og idræt B
  • Sundhed & omsorg: Biologi B og psykologi C
  • Pædagogik & socialt arbejde: Samfundsfag B og psykologi C
  • Kreativitet og ide: Billedkunst B og innovation C
  • Kultur og religion: Religion B og tysk C

På 2. semester kommer du i praktik på en arbejdsplads.
På 3. semester foregår din praktik på en uddannelsesinstitution.

Praktisk/musiske fag

I 1.hf skal du vælge et praktisk/musisk fag: Idræt, musik eller billedkunst. Hvis du vil have idræt, musik eller billedkunst i 2.hf, skal du allerede vælge det i 1.hf.

Idræt: Du har både boldspil, grundtræning, fitness/dans og idrætsteori, hvor du planlægger et træningsprojekt og skal aflevere en rapport.

Musik: Du skal ikke have musikalske forudsætninger. Du arbejder med musikforståelse og praktisk musikudøvelse.

Billedkunst: Du arbejder med at forstå og beherske fagets problemstillinger ud fra andres og dine egne værker.

Større opgaver

På hf skal du skrive en historieopgave, en danskopgave, en KS-synopsis og en større skriftlig opgave, SSO. SSO skrives i 1-2 fag, og du vælger selv fag og emne.