Publikationer Mindre udgivelser

Ribe Katedralskole udgiver hvert år et årsskrift med en beskrivelse af skolens liv gennem året. Årsskriftet udkommer i slutningen af januar og udleveres til elever, kommende elever (ved orienteringsmødet) og skolens samarbejdspartnere. Årsskrifterne fra de seneste år findes i pdf-format nedenfor. Det er håbet, at alle skoles årsskrifter og efterretninger med tiden vil findes i digital version på denne side.

Forskellige andre mindre udgivelser:

Workshopkatalog 23/24

Uddannelsesguide 23/24 udgivelse august 2023

Uddannelsesguide 22/23 udgivelse marts 2023

Uddannelsesguide 22/23

Folder om studieretninger og fagpakker – september 2022 (til print og download)

Folder om studieretninger og fagpakker – september 2022 (bladrefunktion)

Folder om studieretninger og fagpakker – marts 2022 (til print og download)

Folder om studieretninger og fagpakker – september 2020 (bladrefunktion)

Folder om studieretninger og fagpakker – august 2019 (til print og download)

Folder om studieretninger og fagpakker – august 2019 (bladrefunktion)

Folder om studieretninger og fagpakker – januar 2019

Folder om studieretninger og fagpakker – december 2017

Introhæfte 2021 (til print og download), Introhæfte 2021 (bladrefunktion)

Introhæfte 2020 (til print og download), Introhæfte 2020 (bladrefunktion)

Introhæfte 2019 (til print og download), Introhæfte 2019 (bladrefunktion)

Introhæfte 2018

Introhæfte 2017

Introhæfte 2016

Introhæfte 2015

Introhæfte 2014

Introhæfte 2013

Introhæfte 2012

Introhæfte 2011

Elevfolder

Kantateskrift 

Publikationer Årsskrifter

Udgives fra 1987 og indeholder kalender over årets begivenheder, oversigt over elevernes deltagelse i konkurrencer og talentprogrammer, navne på studenter og legatmodtagere, fotos af skolens personale og indtil 2018 oversigt over fagene på skolens uddannelser. Årsskrifterne rummer desuden taler fra translokationen, beretninger fra rejser og andre begivenheder i årets løb, artikler fra legatmodtagere og normalt to artikler skrevet af lærere om deres fag eller vej til Ribe Katedralskole samt en eller flere artikler om aspekter af skolens historie. Her nævnes de historiske artikler:

Årsskrift 2023

Årsskrift 2022

Årsskrift 2021

Årsskrift 2020 – Nogle RK-studenters modstandsarbejde under 2. verdenskrig”, “Museumsgenstande er mange ting”, “Gymnasiet på værksted – udvikling af htx på Ribe Katedralskole”, “Lille spejl på væggen der, hvem spiller bold på banen her?”

Årsskrift 2019 – “Fusionsreception”, “Anders Bording Christensen Digter Etc.”,

Årsskrift 2018 – “Fusion mellem Ribe Katedralskole og Handelsgymnasiet Ribe”, “Et 30 års jubilæum i biologilokalet” (Erlenmeyerkolbe), “Byggeri i Puggårdsgade sommer og efterår”,  “Overlæreren og matematikeren H. J. Hansen”, “Tilbage til noget om meteorstene”

Årsskrift 2017 – “Nyerhvervelse – Puggårdsgade 4”, “Geografi på Ribe Katedralskole”, “Lys over landet – nogle videnskabsmænd fra Ribe”

Årsskrift 2016 – “Minder fra en svunden skoletid”, “Da samfundsfag kom til Ribe Katedralskole”

Årsskrift 2015 – “Bænk med indskrift og udsigt”, “Fra statsstyring til markedsstyring”, “Nyt kunstværk i skolens gård”, “Ribestudent terrorbombes”, “Rektor og heksedoktor”

Årsskrift 2014 – “Innovation – et nyt fag på RK”, “Livets arabesk og en gammel skolebog”, “Thue og Helge – historien om et legat”, “Hempel-DTU-prisen”
Årsskrift 2013 – “Der vokser 10 linde i skolens gård”, “Med mejslen som pen – Billedhugger Laila Westergaard”, “Erindringer om Ribe, skoleliv og Heimdals stiftelse”
Årsskrift 2012 – “En erindringsfyldt tidslomme”, “Skolens nye villa”, “Ribe Katedralskoles hal har fået en lillebror”, “Danmarks første børnebog og Anders Sørensen Vedel”,
Årsskrift 2011 – “Indvielse af Salen”, “Ribe Katedralskoles byggeri”, “Mercurius i 50 år – af dæ og dy”, “Asylet renoveres”, “Russisk på Ribe Katedralskole 1980-2011”, “Ripensersamfundet 100 år”

Årsskrift 2009 -“Ribe Katedralskole bygger”, “Nyt om IT”, “Nye laboratoriefaciliteter”,  “Noget om skolens kantate”,  “Fra Ribe til universets ende”
Årsskrift 2008 – “Seminariet versus Katedralskolen – En verden til forskel, eller hvad?”, “Liter is og antabus”, “Nybyggeri”

Årsskrift 2007 – “Hvem ringer skoleklokken for?”, “Hjemmesidens nye forside”, “Sussis kantine”, “Skolen, Museet og Samlingerne”, “Ribe Katedralskole overtager hf-kurset i Ribe”, “Ny vejrstation”

Årsskrift 2006 –  “Visioner og værdier – eller hvad vil vi med Ribe Katedralskole?”

Årsskrift 2005 – “Les Lanciers på Ribe Katedralskole”

Årsskrift 2004 – “At vi er til” (om Stelen af Bjørn Nørgård), “Geometriundervisningen i Danmark før 1800”, “Formål med gymnasiereformen”

Årsskrift 2003 – “Nybyggeriet 2003”, “Indvielsen”

Årsskrift 2002 – “Udgravningsfelter på Ribe Katedralskoles grund”, “Halfdan Lange – storkekenderen fra Ribe”, “Nyt og nyt”, “Nogle loftshistorier”, “Nybyg 2002”

Årsskrift 2001 – “Ribe Katedralskole i 55 år”, “Op over det almindelige”, “Ribe Katedralskole bygger til”

Årsskrift 2000 – “Naturlære – et nyt gymnasiefag”, “Efter stormen”, “Det Thura-Falsterske legat”

Årsskrift 1999 – “Skolens legater. Ambassadør Frode Schön”, “Professor Ole Borch”, “Stikkerlikvideringer i Danmark”

Årsskrift 1998 – “Nyt og gammelt i Sangsalen”, “Restaureringen af en parthenonmetope i Sangsalen”

Årsskrift 1997 – “Lærerværelsets arkæologi”,  “Ribe Katedralskoles åbne pladser”, “Lanciers – en kulturdans”

Årsskrift 1996 – “Tre breves tid”, “Telekommunikation i undervisningen”, “Gymnasieelever på landbrugsskole”

Årsskrift 1995 – “850 års jubilæum”, “Den store fest”, “Niels Holbak”, “Grønne studenter”

Årsskrift 1994 – “Den nye Rundgang”, “Gaven”

Årsskrift 1993 – “Skolens haver”, Flygelet i morgensangsalen”, “Millikans forsøg”, “Lille Jensen og Den tyske besættelse”

Årsskrift 1992 – “Udveksling med Gymnasium i Zittau”, “Dronning Louises Børneasyl”. “Mikroskopet”, “EDB”

Årsskrift 1991 – “Grønlunds og Kinchs papirer”, “Mercurius 30 år”

Årsskrift 1990 – “Skolen har fået en flot gave”, “Ole Borch og Ribe”, “Hjemdal – Hans Liv og Levned”

Årsskrift 1989 – “Litteris et Artibus – Døren til skolen”,

Årsskrift 1987-88 – “Skolen i går – SKolen i dag”, “Gymnasiereformen”, “Atwoods faldmaskine”, “Biblioteket”

Efterretninger fra Ribe Katedralskole. Udgives fra xx og frem til 1987. Indeholder navne på elever, studenter, legatmodtagere og personale, oversigt over fag, information om studievejledning og forældrekontakt, plan over skolen, ferieplan, ringetider og timeplan, oversigt over skolens råd og udvalg mv. Efterretnigerne rummer desuden beretninger fra rejser og andre begivenheder i årets løb og artikler om aspekter af skolens historie. Indtil 1971-72 er de forskellige fags eksamenspensum præsenteret i efterretningerne og man kan læse, hvilke lærere, der underviste hvilke hold. Her nævnes de historiske artikler:

Efterretninger 1987 – “Ribe Katedralskoles historie” (samme som 1986)

Efterretninger 1986 – “Ribe Katedralskoles historie” (samme som 1985)

Efterretninger 1985 – “Ribe Katedralskoles historie” (samme som 1984), “EDB”

Efterretninger 1984 – “Ribe Katedralskoles historie” (samme som 1982-83), “EDB”

Efterretninger 1982-83 – “Ribe Katedralskoles historie” (samme som 1979-81)

Efterretninger 1979-81 –  “Af skolens dagbog” (Puggård renoveret, drengegymnastiksalen er omdannet til bibliotek. hovedbygningen renoveres, kantine i pigernes gymnastiksal), “Mindeord”

Efterretninger 1978-79 – “Af skolens dagbog” (byggeri af Rundgangen og hallen)

Efterretninger 1977-78 – “Af skolens dagbog” (rektor Vestergaard går af og rektor Rasch tiltræder, adm. bygning/gl. pedelbolig nedrives)

Efterretninger 1976-77 – “Af skolens dagbog” 

Efterretninger 1975-76 – “Af skolens dagbog”

Efterretninger 1974-75 – “Af skolens dagbog”

Efterretninger 1973-74 – “Af skolens dagbog” 

Efterretninger 1972-73 – “Af skolens dagbog”

Efterretninger 1971-72 – “Af skolens dagbog”

Efterretninger 1970-71 – “Af skolens dagbog”

Efterretninger 1969-70 – “Af skolens dagbog”

Årsskrift 1970 – “Personalhistoriske oplysninger om de af Ribe Katedralskole fra 1951-60 dimitterede studenter”

Efterretninger 1968-69 – “Af skolens dagbog”

Efterretninger 1967-68 – “Af skolens dagbog”

Efterretninger 1966-67 – “Af skolens dagbog”

Efterretninger 1965-66 – “Af skolens dagbog”

Efterretninger 1964-65 – “Af skolens dagbog”

Årsskrift 1965 – “Personalhistorieske oplysninger om de af Ribe Katedralskole fra 1941-50 dimitterede studenter”

Efterretninger 1963-64 – “Af skolens dagbog” 

Efterretninger 1962-63 – “Af skolens dagbog”

Efterretninger 1961-62 – “Af skolens dagbog” (fortsat forbud mod badning i Stampemølleåen, så ingen svømmeundervisning)

Efterretninger 1960-61 – “Af skolens dagbog” (fortsat forbud mod badning i Stampemølleåen, så ingen svømmeundervisning)

Efterretninger 1959-60 –  “Af skolens dagbog” (fortsat forbud mod badning i Stampemølleåen, så ingen svømmeundervisning)

Efterretninger 1958-59 – “Af skolens dagbog” (fortsat forbud mod badning i Stampemølleåen, så ingen svømmeundervisning)

Efterretninger 1957-58 – “Af skolens dagbog” (rektor Jørgensen fratræder)

Efterretninger 1956-57 – “Af skolens dagbog” (der er nu vekselstrømsforsyning i skolens bygninger, fysik- og kemilokalerne i Puggård er renoveret og udvidet., sløjdlokalet fåret nye høvlbænke og andet nyt inventar, skolegården delvist asfalteret, der er indrettet en skolebotanisk have bag Puggård, fortsat forbud mod badning i Stampemølleåen, så ingen svømmeundervisning)

Efterretninger 1955-56 – “Af skolens dagbog” (fortsat forbud mod badning i Stampemølleåen, så ingen svømmeundervisning)

Efterretninger 1954-55 – “Af skolens dagbog” (Nyt legat: Søløjtnant Vilhelm Hincheli Grønbæk, skolens opvarmningsanlæg og belysningsforhold er renoveret, pedellen flyttet til det købte hus, og den gamle pedelbolig indrettet til kontor, drengetoiletter og cykelrum, Sangsalen renoveret, i Asylet er der indrettet lille klasselokale samt 3 kontorer på 1. sal, Ribe Stifts Bibliotek er overgået til Ribe Katedralskoles Bibliotek, fortsat forbud mod badning i Stampemølleåen, så ingen svømmeundervisning) )

Årsskrift 1955 – “Personalhistoriske oplysninger om de af Ribe Katedralskole fra 1931-40 dimitterede studenter”

Efterretninger 1953-54 – “Af skolens dagbog” (skolens sportsplads er udvidet og moderniseret, nyt hus til pedellen er blevet købt, skolens opvarmningsforhold fornyes fuldstændigt med varmeanlæg med oliefyr, fortsat forbud mod badning i Stampemølleåen, så ingen svømmeundervisning)

Efterretninger 1952-53 – “Af skolens dagbog” (centralvarme i rektorboligen, renovering af naturhistorielokalerne fortsat forbud mod badning i Stampemølleåen, så ingen svømmeundervisning)

Efterretninger 1951-52 – “Af skolens dagbog” (Thorsens legat uddeles for første gang, lokaler i Asylet tages i brug, forbud mod badning i Stampemølleåen, så ingen svømmeundervisning)

Efterretninger 1950-51 – “Af skolens dagbog” (forbud mod badning i Ribeårene, så ingen svømmeundervisning)

Efterretninger 1949-50 – “Af skolens dagbog”

Efterretninger 1948-49 – “Af skolens dagbog” (klassisk sproglig linje genoprettes)

Efterretninger 1947-48 – “Af skolens dagbog” (rektor Willumsen går af og rektor Jørgensen tiltræder, første bind af Kornerups “Ribe Katedralskoles Historie” udkommer), “Et hundredeårsminde” (Nis Nissens legat)

Årsskrift 1948 – “Personalhistoriske oplysninger om elever, som i krigsårene 1940-45 måtte give deres liv”

Efterretninger 1946-47 – Foto fra skolegården med soluret i forgrunden

Efterretninger 1945-46 – Foto fra skolegården med soluret i forgrunden 

Ribe Katedralskoles 800 års jubilæum 1945 – Foto fra skolegården med soluret i forgrunden

Årsskrift 1945 – “Personalhistoriske oplyninger om de af Ribe Katedralskole fra 1921-30 dimitterese studenter”

Efterretninger 1944-45 – Foto fra skolegården med soluret i forgrunden

Efterretninger 1943-44 – Foto fra skolegården med soluret i forgrunden

Efterretninger 1942-43 – Foto fra skolegården med soluret i forgrunden

Efterretninger 1941-42 – Foto fra skolegården med soluret i forgrunden

Efterretninger 1940-41 – Foto fra skolegården med soluret i forgrunden

Efterretninger 1939-40 – Foto fra skolegården med soluret i forgrunden

Efterretninger 1938-39 – “Fra det forløbne skoleår” (Med undervisningsministeriets tilladelse vil skolen fra næste skoleårs begyndelse indføre weekend, frivillig svømmerundevrisning i sommermånederne), Foto fra skolegården med soluret i forgrunden

Efterretninger 1937-38 – “Fra det forløbne skoleår” (Frivillig svømmerundevrisning i sommermånederne)

Efterretninger 1936-37 – “Fra det forløbne skoleår” (Frivillig svømmerundevrisning i sommermånederne)

Efterretninger 1935-36 – “Fra det forløbne skoleår” (Frivillig svømmerundevrisning i sommermånederne)

Årsskrift 1935 – “Personalhistoriske oplysninger om dde af Ribe Katedralskole fra 1901-1920 dimitterede studenter”

Efterretninger 1934-35 – “Fra det forløbne skoleår” (Mellemskolen lukket 2 dage pga. influenzaepidemi, to værelser på den nye Århus-regens er oprettet for Studenter fra Ribe by, frivillig svømmeundervisning i sommermånederne)

Efterretninger 1933-34 – “Fra det forløbne skoleår” (Frivillig svømmerundevrisning i sommermånederne)” 

Efterretninger 1932-33 – “Fra det forløbne skoleår” (Frivillig svømmerundevrisning i sommermånederne)

Efterretninger 1931-32 – “Fra det forløbne skoleår”

Efterretninger 1930-31 – “Fra det forløbne skoleår”

Efterretninger 1929-30 – “Fra det forløbne skoleår”

Efterretninger 1928-29 – “Fra det forløbne skoleår”

Efterretninger 1927-28 – “Fra det forløbne skoleår”

Efterretninger 1926-27 – “Fra det forløbne skoleår” (Den nysproglige linje nedlægges, den klassiske og den matematiks-naturvidenskabelige bevares)

Efterretninger 1925-26 – “Fra det forløbne år”, under “Meddelelser til forældre og værger” omtales kravne til optagelsesprøven til mellemskolens første klasse

Efterretninger 1924-25 – “Fra det forløbne år”

Efterretninger 1923-24 – “Fra det forløbne år”

Efterretninger 1922-23 – “Fra det forløbne år”

Efterretninger 1921-22 – “Fra det forløbne år”

Efterretninger 1920-21 – “Fra det forløbne år” (Fru J. C. Secher opretter legat for studerende efter sin afdøde mands, overlærer J. M. Sechers ønske. Legatet skal uddeles til en klassisksproglig student)

Efterretninger 1919-20 – “Fra det forløbne år” (Valdemarsdag blev skolens nye fane indviet. Kammerherre Stemann, Biskop Koch og rektor slog de tre søm i fanestangen), “Hans Adolf Brorson” af Karl Mortensen,  “Fortegnelse over sønderjyder dimitterede fra Ribe Katedralskole”

Efterretninger 1918-19 – “Fra det forløbne skoleår” (Influenzaepidemi, ny rektor bydes velkommen, en kreds af skolens unge piger har for frivillige bidrag skænket skolen et herligt banner, der tænkes indviet til Valdemarsdag), “Ribe Katedralskoles indtægter oi ældre tid” af V. Bloch.

Efterretninger 1917-18 – “Fra det forløbne år” (Kaptajn Rasmus Nelsons legat skænkes til skolen til værdigt trængende elever ved og studenter fra Ribe Katedralskole, fra april 1918 har Ribe Stiftsbibliotek fået fast plads på Katedralskolen)

Efterretninger 1916-17 – “Fra det forløbne år” (Sofie Øllgaard meddeler skolen, at hun efter ønske fra sin afdøde mand, rektor Nikolaj Esmark Øllgaard indstifter et legat til skolehjælp til elever ved Ribe Katedralskole)

Efterretninger 1915-16 – “Fra det forløbne år” (Gymnasiastforeningen Heimdal fejrede sin halvtredsindstyveårige beståen med opførelsen af Holbergs Julestuen og en vellykket selskabelig sammenkomst på skolen den 8. januar 1916), “Lidt om den gamle Puggaard” af H. Mackeprang (I anledning af gennemgribende renovering af Puggård), “Om skolens øvrige bygninger”

Efterretninger 1914-15 – “Fra det forløbne år” (Legat til trængende elever til bogkøb indstiftes, den nye gymnastiksal indvies) (foto fra kemilokale og fra drengegymnastiksal)

Efterretninger 1913-14 – “Fra det forgangne år” (Restaureringen af den gamle rektorbolig – Puggård – og den gamle gymnastiksal afsluttedes 1013, og der arbejdes på en ny gymnastiksal som forventedes færdig 31. august 1014)

Efterretninger 1912-13 – “Fra det forgangne år” (Skolen har på finansloven over en toårig peirode fået bevilget 43.000 kr til ombygninger af bl.a. den gamle rektorbolig – Puggård, hvoir der indrettes lokaler til fysik, kemi, sløjd og håndgerning, renovering af den gamle gymnastiksal – til pigerne – og bygning af en ny gymnastiksal til drengene og til afholdelse af skolens større festligheder. Bygningn mellem Sangsalen og den gamle rektorbygning forhøjes, og der laves bad- og omklædning, samt indgang til ny gymnastiksal i stueetagen og udvidelse af biblioteket på 1. sal. For det Thura-Falsterske legats midler er anskaffet billeder af 9 mænd, der som elever eller lræere har værte tilknyttet skolen)

Efterretninger 1911-12 – “Fra det forgangne år”, “Ribe Katedralskoles legater” ved V. Bloch

Efterretninger 1910-11 – “Fra det forgangne år” (Besøg af J.A Riis den 20. august, Til minde om en elev indstiftes Aage Haunstrup Andersens legat af elevens forældre)

Efterretninger 1909-10 – “Fra det forgangne år” (mindeord og taler fra rektor Øllgaards begravelse)

Efterretninger 1908-09 – “Personalhistoriske oplysninger om de fra Ribe Katedralskole med IV klasses hovedeksamen, realeksamen af højere og lavere grad samt almindelig forberdelseseksamen udgåede elever.” (IV klasses Hpovedeksamen oprettedes ved lov af 1ste april 1871. En realundervisning, der forberedte til realeksamen af højere og lavere grad, indførtes ved RK fra begyndelsen af skoleåret 1875-86. Almnindelig forberedelseseksamen, der afløste de to tidligere realeksaminer, oprettedes ved kgl. anordning af 30. august 1881 Disse eksaminer afholdtes for sidste gang ved RK i juni-juli 1907) – “Fra det forgangne år” (skolens sangforening har i Syngesalen givet 3 musikaftner. Pastor S. Hansen har indledt og afsluttet undervisningen med en kort andagt efter lovsangen mandag morgen og lørdag eftermiddag)

Efterretninger 1907-08 -“Fra det forgangne år” (skolens sangforening har i Syngesalen givet 2 musikaftner. Pastor S. Hansen har indledt og afsluttet undervisningen med en kort andagt efter lovsangen mandag morgen og lørdag eftermiddag)

Efterretninger 1906-07 -“Fra det forgangne år” (skolens sangforening har i Syngesalen givet 2 musikaftner. Pastor S. Hansen har indledt og afsluttet undervisningen med en kort andagt efter lovsangen mandag morgen og lørdag eftermiddag. Adjunkt Høst har med eleverne af de øverste klasser afholdt aftensammenkomster med foredrag i Syngesalen).

Efterretninger 1905-06 -“Fra det forgangne år” (skolens sangforening har i Syngesalen givet 1 musikaften. Pastor S. Hansen har indledt og afsluttet undervisningen med en kort andagt efter lovsangen mandag morgen og lørdag eftermiddag. Adjunkt Høst har med eleverne af de øverste klasser afholdt aftensammenkomster med foredrag i Bispegården og i skolens Syngesal).

Efterretninger 1904-05 -“Fra det forgangne år” (Pastor S. Hansen har indledt og afsluttet undervisningen med en kort andagt efter lovsangen mandag morgen og lørdag eftermiddag. Pastor Albeck har med eleverne af de øverste klasser afholdt aftensammenkomster med foredrag i Adjunkt Høsts hjem og i skolens Syngesal).

Efterretninger 1903-04 -“om undervisningen i Statens Fællesskoler for Drenge og Piger” (Kgl. Anordninger i Henhold til § 27 i Lov af 24. April 1903 om højere Almenskoler)

Efterretninger 1902-03 – Mindeord: “Thorvald Fritsche … Rektor ved Ribe Katedralskole 1882-1903”, “Lov om højere Almenskoler m.m.”

Efterretninger 1901-02 – “Personalhistoriske oplysninger om de af Ribe Katedralskole i det 19. Århundrede dimitterede Studenter” – (Pastor Albeck har med eleverne af de tre øverste klasser afholdt aftensammenkomster med foredrag den første torsdag i hver måned i adjunkt Høsts hjem).

Efterretninger 1900-01 -“Fra Ministeriet: Som det fremgår af Fortegnelsen over Skolens Disciple, har der dette Skoleaar været optaget 3 Piger (1 i III st. og 2 i II R-Kl) efter given Tilladelse fra Ministeriet. Der meddeles her Skolens Indstillinger i denne Sag og Ministeriets Svar derpaa.”  – (Pastor Albeck har med eleverne af de tre øverste klasser afholdt aftensammenkomster med foredrag den første torsdag i hver måned i adjunkt Høsts hjem).

Efterretninger 1899-1900 – “Den højere Statsskole i Sverige. Af en Rejsebereting.”

Indbydelses-Skrift til den offentlige Examen i Ribe Cathedralskole. Udgives i perioden fra i hvert tilfælde 1811 til xx og indeholder bl.a. en lærd artikel skrevet af en af skolens lærere og en plan for årets eksamen samt navne på årets studenter.

Indbydelsesskrift 1839 – “Efterretninger angaaende Byen Ribe. Syvende Samling” af Rector, Professor, Ridder af Dannebrog Dr. P. N. Thorup

Indbydelsesskrift 1838 – “Efterretninger angaaende Byen Ribe. Sjette Samling” af Adjunct Peter Adler

“Bidrag til Ribes Historie under Krigen med Sverrig 1657-1660”: Følger af den første svenske Krig (Aarene 1645-56), Krigens udbrud ogByen under Svenskernes Herredømme (1657-58), Byen under de Allierede 81658-60), Nogle Brudstykker om det Øvrige af Stiftet under Krigen

Indbydelsesskrift 1837 – “Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole. Ottende Fortsættelse” af Rector, Professor, Ridder af Dannebrog Dr. P. N. Thorup

“De i Programmerne for 1824, 1826 og 1830 meddelte Bidrag til Kundskab om Ribe Skoles forhenværende Disciple have i disse Blade faaet en ikke ubetydelig Tilvækst. Men for paa eet Sted at kunne overskue de forhen omhandlede Personer, i Forbindelse med de der tilføiede, anføres i det nærværende Program Navnene paa dem alle, med henvisning til det eller de foregaaende Indbydelsesskrifter, hvor nærmere Oplysning gives.” – Nogle tidligere fejl er nu rettet, skriver forfatteren.

Indbydelsesskrift 1836 – “Efterretninger angaaende Byen Ribe. Femte Samling” af Adjunkt Peter Adler

“Bidrag til Ribes Historie undert krigen med Sverrig i 1643-45”: Krigens Udbrud, Fjendens 1ste Besøg til Slottets første Tilbageerobring, Til Slottets 2den Erobring, Efter Slottets 2den Tilbageerobring

Indbydelsesskrift 1835 – “Om Riberhus” (Efterretninger angaaende Ribe By. Fjerde samling?) af Rector og Professor P. N. Thorup

Indbydelsesskrift 1834 – “Efterretninger angaaende Byen Ribe. Tredie Samling” af Adjunct Peter Adler

“Bidrag til Ribes Historie under de Kejserliges Indfald i Danmark 1626-29”: Aarene før de Kejserliges Ankomst, Fra Aarene under Besættelsen, Aarene efter de Kejserliges Afmarsch

Indbydelsesskrift 1833 – “Efterretninger angaaende Byen Ribe. Anden Samling” af Rector og Professor P. N. Thorup

“Antikvariske Bidrag til Ribe Byes Beskrivelse. Det nuværende Ribe er inddeelt i fire Qvarterer: den Første Fjerding, som indbefatter Byens østlige Deel, St. Hans-Fjerding, som udgjør den sydlige, St. Clemens-Fjerding, der er den vestlige, og Fjerde eller Sidste Fjerding, hvortil den nordlige Strækning af Byen henregnes.”

Indbydelsesskrift 1832 – “Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole. Syvende Fortsættelse” af Rector og Professor P. N. Thorup

“Førend jeg, efter mit i Programmet for 1830 givne Løfte, fortsætter Skolens Historie fra den Tid af, da det lærde Undervisningsvæsens Reform her paa Stedet begyndte at forberedes og indføres; kunde det ikke være af Vejen, foreløbigen at fremstille i et almindeligt Overblik samtlige Characterer, som ved Examen artium efter den gamle Indretning, førend Forordningen af 22de Martii 1805 var udkommmen, ere blevne de af Rector Hansen dimitterede Disciple tilkjendte i den Deel af hans Embedstid, som ligger paa hiin Side af Reformen og falder imellem Aarene 1782 og 1804, begge indbefattede.”

Indbydelsesskrift 1831 – “Efterretniger angaaende Byen Ribe. Første Samling” af Adjunct H. J. Hansen

Indbydelsesskrift 1830 – “Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole. Sjette Fortsættelse” at Rector P. N. Thorp

Indholdet i artiklen er delt i 3 afsnit: I. Fortsættelse af de i Programmerne for 1824 og 1826 meddelte Bidrag til Kundskab om Ribe Skoles forhenværende Disciple. II. Fortsættelse af den i Programmerne for 1826 og 1828 meddelte Beretning om Skolens Rectorer og Conrectorer III. Fundats for det Thura-falsterske Legat.

Indbydelsesskrift 1829 – “Jon Jonsen Therkelsens Levnet” af Biskop St. Johnsen oversat af overlærer H. J. Hansen

Indbydelsesskrift 1828 – “Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole. Femte Fortsættelse” af Rector P. N. Thorup

“Fortsættelse af den i forrige Aars Program meddelte Beretning om Skolens Rectorer” Beretninggen indledes med omtale af Christian Falster 1723-1752.

Indbydelsesskrift 1827 – “Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole. Fjerde Fortsættelse” af Rector P. N. Thorup

“Under Fortsættelsen af disse Blandede Efterretninger om Ribe Skole, som alene have til Hensigt at samle og opbevare Materialier til Skolens Historie, ere stedse flere trykte og utrykte Skrifter og Actstykker komne til Udgivernes Kundskab og af dem blevne benyttede. At foranledige saadan Meddelelse fra flere Sider var ogsaa een af de vigtigste Grunde, som bestemte dem til, efterhaanden og stykkevis at lade det Samlede komme for Lyset i en Række af Indbydelsesskrifter” … “Dennesinde bringer jeg fornemmelig en Samling af Efterretninger om Skolens Rectorer og Conrectorer fra de ældste Tider indtil 1723.”

Indbydelsesskrift 1826 – “Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole. Tredie Fortsættelse”  af Rector P. N. Thorup

Indholdet i artiklen er delt i 4 afsnit: 1. Efterretning om Skolens ældste Legater til Disciples Understøttelse. 2. Fortsættelse af de i Program for 1824 leverede Bidrag til Kundskab om de Mænd, som ere udgangne fra Ribe Skole 3. Fortsættelse af den i Programmet for 1825 begyndte Udsigt overt Skolens Indtæfgter (meddelt af Adjunct Hansen) 4. Til Skolens forhenværende Disciple og andre dens velyndere”

Indbydelsesskrift 1825 – “Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole. Anden Fortsættelse” af Adjunct H. J. Hansen

“Om Fortsættelsen af Blandede Efterretninger angaaende Ribe cathedralskosle har Hr. rectop Thorup anmjodet mig om at meddele en Udsigt over Skolens Indtægter, hvilket jeg har søgt at udføre i dette indbydelsesskrift.” – de ældste oplysninger, som hansen har fundet er fra 1723.

Indbydelsesskrift 1824 – “Bidrag til Kundskab om Ribe Cathedralskole. Første Fortsættelse” af Rector P. N. Thorup

“Til de blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole, hvilke Hr. Adjunct Hansen i forrige Aars Program begyndte at meddele, leveres her et Bidrag, nemlig en Fortegnelse over Mænd, som i sin Tid have gaaet i denne Skole, med Oplysning om hvad de siden ere blevne for samfundet.”

Indbydelsesskrift 1823 – “Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole” af Adjunct H. J. Hansen.

“I dette indbydelssesskrift meddeles saaledes beretning om de Forandringer, Skolens Bygninger have været underkastede; tillige følger en Liste paa de Candidater, der fra 1814 til 1821 ere dimitterede herfra samt deres Characterer ved de academiske Examina, for at bøde paa det savn, Man ved Standsningen af Universitets og Skole-Annalernes Udgivelse i overnævnte Tidsrum i saa henseende har følt.”

Indbydelsesskrift 1822 – “Et par ord om Vejrspaadomme og Vindenes Indflydelse paa Veirliget” af Overlærer H. J. Hansen

Indbydelsseskrift 1821 – “Vitae Asceticae Latinorum cum Re Militari Romanorum Comparatio” af Theologiae Candidatus et Adjunctus Nicolaus Hjort

Indbydelsesskrift 1820 – “Om de hvidblodige Dyrs Inddeling” af Overlærer H. J. Hansen

Indbydelsesskrift 1819 – “Disciplens Stilling i de lærde Skoler fordum og nu” af Rector P. N. Thorup

Indbydelsesskrift 1818 – “Henriadens anden Sang i prosaisk Oversættelse efter den franske Original. Et forsøg” af Adjunct P. M. Bildsøe (?)

Indbydelsesskrift 1817 – “Forsøg til Opløsning af mechaniske Problemer” af Adjunct H. J. Hansen

Indbydelsesskrift 1816 – “Nogle af Horatses Oder, metrisk oversatte. Et forsög” af Rector P. N. Thorup (skal scannes om)

Indbydelsesskrift 1815 – “Prøver paa Naturkyndighedens Tilstand i Begyndelsen af 12te Aarhundrede” af Adjunct H. J. Hansen (skal scannes om)

Indbydelsesskrift 1814 – “Udkast til en Theorie om de harmoniske Progressioner” af Adjunct H. J. Hansen (skal scannes om)

Indbydelsesskrift 1813 – “Henrik den fjerdes Plan til Fred og Forbund mellem Europas civiliserese Nationer” af Vice-Conrector P. N. Thorup (skal scannes om!)

Indbydelsesskrift 1812 – “Et Par Ord om Methoden i Geometrien” af Adjunct H. J.Hansen (skal nok scannes om)

Indbydelsesskrift 1811 – “Meteorstene” af Adjunct H. J. Hansen