Htx – teknisk gymnasium Er htx
noget for mig?

Med en htx får du en treårig uddannelse, der har fokus på det teknologiske, naturvidenskabelige og erhvervsrettede og afslutter med studentereksamen.

Htx er en teknisk ungdomsuddannelse med fokus på en kombination af teori og praktik i værksteder og laboratorier.

Htx er en erhvervsrettet ungdomsuddannelse for dig, der ved, hvad du vil.

Uddannelsen giver dig

  • tre år med faglighed og projektarbejde
  • arbejde med produktudvikling og problemløsning i værksteder og laboratorier
  • undervisning med projektarbejde om virkelighedsnære forhold
  • rum til personlig udvikling og kreativitet

Hvad kan jeg bruge htx til?

En htx giver adgang til både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Se mere herom nederst på siden. Du kan også begynde direkte på en karriere i erhvervslivet gennem en praktikplads eller trainee-stilling.

Studieretninger

Du kan vælge mellem to forskellige studieretninger:

Anvendt naturvidenskab

  • Matematik A, bioteknologi A
  • Matematik A, programmering B

Fællesfag, uanset dit valg af studieretning

Teknikfag A, dansk A, teknologi B, engelsk B, fysik B, kemi B, idehistorie B, samfundsfag C, biologi C, kommunikation og IT C, produktudvikling, naturvidenskabeligt grundforløb.

Du kan vælge 1-2 valgfag

C-niveau: Astronomi, erhvervsjura, finansiering, idræt, innovation, mediefag, naturgeografi, programmering, psykologi, tysk fortsættersprog

B-niveau: Biologi, naturgeografi, psykologi, samfundsfag

A-niveau: Engelsk, fysik, kemi

Grundforløb

Du begynder med tre måneders grundforløb, så du først skal vælge studieretning i efteråret i 1.g.

Efter grundforløbet går du resten af de tre år sammen med andre, der har valgt samme studieretning som dig.

Grundforløbets to særlige fag

PU I produktudvikling ser du på virkelighedens problemstillinger og opfinder nye produkter og løsninger.

NV I naturvidenskabeligt grundforløb bruger du metoderne fra fysik, kemi og biologi til at opklare en mordgåde. Du skal til en mundtlig eksamen.

Studieområdet

I løbet af de tre år har du syv studieområder. Du fordyber dig i et selvvalgt emne, som du skal arbejde med i to af dine fag. De afsluttes med SOP, Studieområdeprojektet i 3.g.