Udskriv

Restaurering af en Parthenonmetope i sangsalen

Konserveringscenteret i Gram efterså i forbindelse med sangsalens istandsættelse salens seks parthenonrelieffer. Reliefferne er støbt i gips på British Museum efter de originale marmor- relieffer, som befinder sig på museet som en del af de såkaldte "Elgin Marbles".

Reliefferne blev leveret til skolen i 1889 og har siden siddet på sangsalens mure. Deres solide forankring på væggene har bevaret dem forholdsvis vel op til idag.

Under tysk soldaterindkvartering i salen i maj/april 1945 led de dog nogen overlast. Værst gik det ud over nordvæggenes metope (det midterste relief), hvor et hoved og en hæl blev slået af. Desuden kom der blækklatter på nogle af reliefferne.

For at skjule blækklatterne blev reliefferne malet over med hvid oliemaling (se artikler i Ripenserbladet januar og maj 1990).

Mærkeligt nok synes der i de forløbne 53 år ikke at være gjort noget forsøg på at genskabe, hvad der i 1945 blev slået af. Mange synes slet ikke at have bemærket skaderne. En væsentlig grund hertil er selvfølgelig, at det originale metoperelief på British Museum i sig selv er et fragment, hvor både mand og kentauer mangler væsentlige dele af deres lemmer.

Hvor hovedet manglede, var det dog tydeligt, at der var tale om en moderne skade, idet et stykke af gipsrelieffets armering her stak frem.

Inden Konserveringscenteret gik igang med sit arbejde, vaskede malerne alle seks relieffer af i acetone. Acetonen kunne ikke fjerne den gamle oliemaling, men enkelte steder blev det dog muligt at se spor af blækklatterne. Disse er nu påny overmalede.

I det følgende skal der gøres rede for, hvorledes metoperelieffet fik sin hæl og sit hovede tilbage.

Først blev et ny hoved og en ny hæl bestilt på "Den Kongelige Afstøbningssamling" i København. Denne samling ejer også en kopi af den originale metope i London. Hælen og hovedet, som er støbt efter københavnerkopien , er altså "nevøer" til kopien på Ribe Katedralskole.

Da de nye legemsdele ankom til Ribe, blev de transplanteret på skolernes relief som nedenfor beskrevet. Arbejdet blev udført den 11. og 12. marts af Konserveringscenteret i Gram ved konservatorpraktikant Nicole Stegmann og billedhugger Ole Videbæk.

1. Det nye hoved og den nye hæl males med zinkhvid oliefarve, som er indfarvet svarende til den gamle malings tone.

2. Tilretning af brudflader på relief og frilægning af armering. Både bronzearmeringen i

halsen og jernarmeringen i kentauerbenet var i god stand.

3. Tilretning af det nye hoved og den nye hæl, således at de passer til de tilrettede brud-

flader på relieffet. Hælen udhules desuden, så den kan omslutte armeringsjernet.

4. Trepanering af hovedet og udsavning i hælen for at give plads for gipsindløb.

5. Udvanding af hoved og hæl.

6. Påsætning. Hovedet fikseres let på sin plads ved gipsfyldning af revnerne, som er ud-

videt udadtil. Hælen fikseres med gipsbandager.

7. Gips sprøjtes ind i hoved og hæl, som derved fastholdes endeligt.

8. Gipsbandage aftages. Form og farve retoucheres ved revner og gipsindløb.

Ole Videbæk