Udskriv

Ledelse og administration

Ribe Katedralskoles ledelse og administration.

Ribe Katedralskoles ledelse og administration består af rektor, 3 uddannelsesledere, 1 administrativ leder, 1 skemalægger og 5 administrative medarbejdere inkl. 1 biblioteksassistent og IT-Tekniker. Derudover består teknisk personale af 3 pedeller, 1 kantinemedhjælper og 1 rengøringsassistent.

Skolen har 78 lærere, der er organiseret i lærerteam i forhold til de klasser, de underviser. 4 af lærerne har hverv som studievejleder.

Kristian
Bennike (KB)
Tlf. nr.:75 42 02 66
Privat nr.:27 83 15 90

Musik og psykologi. Rektor

Anne
Granum-Jensen (AG)

Græsk, oldtidskundskab og matematik.
Stedfortræder for rektor
Jacob Lund
Jørgensen (JJ)

Dansk og mediefag. Uddannelsesleder
Tanja Skrydstrup
Kjær (TK)

Kemi og matematik. Uddannelsesleder

Birgitte Kjær
Stuber (BKS)

Skemalægger
Susanne Bilde
Elstrøm (SBE)

Administrativ leder

Mette M.
Sørensen (MSOE)

Sekretær

Hanne Marie
Toft Christensen

Sekretær

Jonna
Bloch (BLO)

Sekretær

Helle
Berndt (Helle)

Biblioteksassistent