Udskriv

Ripensersamfundet

Ripensersamfundet er en godt 100 år gammel forening af tidligere elever fra Ribe Katedralskole. Foreningen har omkring 1500 medlemmer.

Formålet er at bevare og udvikle sammenholdet mellem tidligere elever på skolen. Dette sker gennem udsendelse af ”Ripenserbladet”, som udkommer tre gange om året i trykt version samt også som elektronisk nyhedsbrev. Bladet indeholder stof om skolen og byen, forskellige aktiviteter og annoncering af legater. På foreningens hjemmeside Ripensersamfundet kan man følge foreningens aktiviteter, kontakte kammerater, foretage indmeldelse, ændre adresse og finde oplysninger om legater etc. I forbindelse med translokationen er foreningen vært ved jubilarreceptionen, hvortil alle jubilarer er inviteret og mødes med årets studenter og skolens lærere. Ved translokationen uddeles foreningens dimittendlegat efter skolens indstilling. Endvidere kan foreningen findes på facebook i gruppen "Ripensersamfundet". Desuden administrerer Ribe Katedralskole tre legater indstiftet af tidligere elever til det samme formål. Ripensersamfundet er repræsenteret i alle tre legatbestyrelser.

I anledning af Ripensersamfundets 100 års jubilæum i 2012 udgav foreningen en rigt illustreret jubilæumsbog med glimt fra foreningens (og Katedralskolens) historie. Bogen kan rekvireres ved kontakt til Ripensersamfundet.