Udskriv

Større opgaver stx

I STX skrives 3 større opgaver i forskellige fag 

Disse opgave udgåør sammen med 3 flerfaglige forløb i fagene en helhed, hvor eleverne trænes i tværfaglighed og arbjeder med fagenes metoder og basal videnskabsteori.

1.g:

Et flerfagligt forløb i det tidlige forår. Oftest et samarbjede mellem studieretningsfagene.

DHO: I slutningen af 1.g skriver eleverne en opgave i dansk og historie. Lærerne i de to fag tilrettelægger et undervisingsforløb, der danner basis for opgaven. Lærerne udformer to-tre opgaveformuleringer, som eleverne kan vælge imellem, og fungerer som vejledere. Opgaven skrives i slutningen af skoleåret eller lige i begyndelsen af eksamensperioden, og der er derefter en mundtlig prøve i opgaven i løbet af eksamensperioden.

Opgaven fungerer som en øvelsesopgave forud for SRO i 2.g og SRP i 3.g.

2.g: 

Et flerfagligt forløb i efteråret, hvor to fag samarbjeder. På flere studieretninger arbjedes der med klima og alternativ energi

SRO: På Ribe Katedralskole skriver eleverne studieretningsopgave i foråret7forsommeren i 2.g. Lærerne i de 2-3 studieretningsfag tilrettelægger i perioden mellem efterårsferien og vinterferien et undervisningsforløb, der danner basis for opgaven. Lærerne udformer to-tre opgaveformuleringer, som eleverne kan vælge imellem, og fungerer som vejledere. Opgaven skrives i perioden mellem juleferien og vinterferien, og der er derefter en mundtlig prøve umiddelbart efter vinterferien.

Opgaven fungerer som en øvelsesopgave forud for SRP, som skrives i 3.g.

3.g:

Et flerfagligt forløb i efteråret i 3.g, hvor to af elevernes fællesfag samarbjeder om et fælles emne.

SRP: Eleverne skal i 3.g skrive et studieretningsprojekt, SRP. Dette projekt skrives i marts måned. Eleverne vælger selv 1-2 fag, som de vil skrive i, og de vælger selv deres emne. Skolen tildeler eleverne en eller to vejledere. Disse vil normalt, men ikke altid være elevens egne lærere i de pågældende fag. Det er vejlederne, der udformer opgaveformuleringen ud fra elevens problemformulering og samtaler med eleven om emnet. Der er mundtlig eksamen i opgaven.