Udskriv

NV og AP

Naturvidenskabeligt grundforløb, NV

Her bliver du kastet ud i at bruge metoderne fra fagene fysik, kemi, biologi og naturgeografi til at opklare en mordgåde. De naturvidenskabelige fag giver til sammen brikkerne til det puslespil, du sammen med din gruppe skal lægge i løbet af de første måneder på uddannelsen.

Med udgangspunkt i emner, som du kender fra hverdagen, arbejder fagene fysik, kemi, biologi og naturgeografi sammen om at illustrere den naturvidenskabelige tankegang og metode. Du har kun naturvidenskabeligt grundforløb i det første halve år i gymnasiet. Naturvidenskabeligt grundforløb afsluttes med en mundtlig eksamen ved grundforløbets afslutning.

Almen sprogforståelse, AP

I almen sprogforståelse lægges grundlaget for dit videre arbejde med sprog. Med latin som fælles udgangspunkt arbejder du bl.a. med grammatik, sproghistorie og sociolingvistik. Kurset i almen sprogforståelse gør det nemmere for dig at lære sprog. Du har kun almen sprogforståelse i det første halve år i gymnasiet. Almen sprogforståelse afsluttes med en skriftlig eksamen ved grundforløbets afslutning.