Udskriv

Grundforløbet stx

Grundforløb og studieretningsvalg - gældende fra og med august 2017.

De første tre måneder i gymnasiet/STX, - grundforløbet - er fælles for alle nye elever uanset hvilken studieretning, den enkelte regner med at vælge. Dette gør, at alle elever er helt frit stillet, når de omkring 1. oktober skal vælge studieretning.

De første uger af grundforløbet er planlagt som et introforløb, hvor du introduceres til hensigtsmæssige studievaner, studieteknik, skolens IT og bibliotek, samt møder skolens elevforeninger. I grundforløbet vil du som ny elev møde mange af de fag, der er relevante, for at du på det bedst mulige grundlag kan vælge studieretning. Desuden vil skolen ved forskellige arrangementer grundigt orientere om valg af studieretning og 2. fremmedsprog.

Fag i grundforløbet: Dansk, samfundsfag, engelsk, almen sprogforståelse, matematik, naturvidenskabeligt grundforløb og et kreativt fag (musik, drama eller billedkunst). 

Valget af studieretning og valget af 2. fremmedsprog skal sammentænkes, og du vælger derfor studieretning og 2. fremmedsprog samtidig ved slutningen af grundforløbet. Se også siden om udbud af studieretninger  på Ribe Katedralskole.

Det endelige valg af studieretning foretager du omkring 1. oktober. Ud fra elevernes valg og elevsamtaler, beslutter rektor hvilke studieretninger, der oprettes. Undervisningen i studieretningerne begynder den 2. uge af november. Du går derefter i din studieretningsklasse den resterende del af din tid i gymnasiet/STX, indtil du bliver student.

De fælles fag er fordelt over alle tre år således, at nogle er treårige, mens andre er et- eller toårige. En del af de fælles fag møder du allerede i grundforløbet, og andre optræder først i 2. eller 3. g. Se en oversigt over fællesfag, studieretningsfag og valgfag på siden om valgfag.