Udskriv

Karakterskala

Fra den 01.08.06 begyndte de danske gymnasieskoler at indføre en ny karakterskala efter lovændring fra Undervisningsministeriet. Den nye skala består af de 7 karakterer: -3, 00, 02, 4, 7, 10 og 12, og med den sammenkobles karakterer og målbeskrivelser for uddannelsen/fagene – og går hermed fra en indholdsstyring til en målstyring.

Skalaens 7 trin iflg. Undervisningsministeriet:

fra BEK nr 262 af 20/03/2007 Gældende (Karakterbekendtgørelsen).

12: For den fremragende præstation.
"§ 2. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler."


10: For den fortrinlige præstation.
"§ 3. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler."


7: For den gode præstation.
"§ 4. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler."


4: For den jævne præstation.
"§ 5. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler."


02: For den tilstrækkelige præstation.
"§ 6. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål."


00: For den utilstrækkelige præstation - ikke bestået.
"§ 7. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål."


-3: For den ringe præstation -  ikke bestået.
"§ 8. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation."

 Karakterkommissionen havde følgende 5 krav til skalaen:
1.    Den skal kunne benyttes internationalt – og dermed oversættes til ECTS-skalaen*
2.    Skalaen skal anvendes ensartet
       – og bedømmelsen skal udtrykke graden af målopfyldelse.
3.    Den skal anvendes i hele uddannelsessystemet.
4.    Den skal udtrykke en tydelig forskel mellem nabokarakterer.
5.    Den skal give mulighed for gennemsnitsberegninger – derfor en tal-skala

 

*ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System