Udskriv

Fællesfag og valgfag htx

I gymnasiet opererer man med 3 grupper af fag:

Fællesfag, studieretningsfag og valgfag. Fællesfag har alle, mens studieretningsfag og valgfag vælges af den enkelte elev.

 

Valgfag - Ribe Katedralskole udbyder følgende valgfag i htx for elever, der begynder i 1.g august 2020.

A-niveau-fag: Matematik, fysik, kemi, engelsk

B-niveau-fag: Biologi, informatik, samfundsfag, idræt, naturgeografi, psykologi

C-niveaufag: Idræt, mediefag, astronomi, naturgeografi, programmering, innovation, finansiering, erhvervsjura, psykologi, tysk fortsættersprog 

Valgfagene ligger afhængigt af valg af strudieretning i 2. og 3g. Valg af valgfag skal sammentænkes med valg af studieretning.

Fællesfag er obligatoriske fag, som alle elever har uanset studieretningsvalg:

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), produktudvikling (PU), dansk A, engelsk B, idehistorie B, samfundsfag C, teknikfag A, teknologi B, matematik B, fysik B, kemi B

Studieretningsfag: Når du vælger en studieretning, vælger du en pakke med 2 fag, som du har særlig interesse for. Se skolens studieretningsudbud.