Udskriv

HTX teknisk gymnasium

HTX teknisk gymnasium

I uddannelsen til teknisk studentereksamen er fagligheden nært forbundet med teknologiske, naturvidenskabelige og erhvervsrettede dannelsesperspektiver.

Uddannelsens formål realiseres således inden for teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination med med almene fag.

Uddannelsen skal udvikle elevernes evne til faglig fordybelse og deres forstålse af teoretisk viden som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold.

Der lægges i undervisningen vægt på produktudvikling, innovation, problemløsning og anvendt naturvidenskab, herunder ved kombination af teori og praktik i værksteder og laboratorier.

 Hvad kan en studentereksamen bruges til?

Med det rigtige eksamensgennemsnit giver nogle studieretninger på grund af deres kombination af fag og niveauer umiddelbart adgang til et antal videregående uddannelser, andre studieretninger er sammensat, så man alt afhængigt af valg af videregående uddannelse enten skal løfte et fag op på et højere niveau og/eller supplere et fag for at leve op til den ønskede uddannelses krav om fag og niveauer.

Hvor det drejer sig om at løfte et fag fra C til B eller fra B til A, kan det ofte klares på et sommerkursus. Sommerkurserne tilbydes bl.a. af universiteterne.

Hvilke videregående uddannelser, skolens forskellige studieretinger og fag kan give adgang til, kan ses på Uddannelsesguiden.

Du kan også se "Adgangskortet" for at få overblik over, hvilke og hvor mange videregående uddannelser en bestemt studieretning giver adgang til.

Statistik om HTX: Undervisningsministeriet har en side med statistik. Her kan du læse om karakterer, frafald og overgang til videregående uddannelser for studenter fra Ribe Katedralskole.

Vær dog opmærksom på, at der endnu ikke er udklækket HTX-studenter fra Ribe Katedralskole, da HTX udbydes første gang med studiestart august 2020.

 

 

Ministeriet om HTX

Se læreplaner for fagene i htx her.