Udskriv

Studieretninger hhx

Studieretninger

Fra august 2017 begynder alle elever i gymnasiet på et grundforløb, der varer 3 måneder. Grundforløbet er ens for alle elever, og i løbet af de 3 måneder møder du på Ribe Katedralskole alle relevante fag for på et kvalificeret grundlag at kunne vælge den studieretning, der passer dig bedst muligt. Omkring 1. oktober vælger du studieretning.

I gymnasiet er der en række fællesfag, som alle har uanset valg af studieretning, og i 3.g er der et valgfag. Se mere på siden om fællesfag og valgfag (link).

Studieretninger inden for området "økonomi og marked"

Nr. 1 Afsætning A, international økonomi A

Nr. 2 Afsætning A, virksomhedsøkonomi A

Nr. 3 Afsætning A, innovation B

Sammen med valg af studieretning, skal du træffe valg af 2. fremmedsprog.

Fra august 2017 vælger eleverne i 1.g omkring 1. oktober både studieretning og 2. fremmedsprog.

Oprettelse af studieretninger

Hvilke studieretninger, skolen opretter, afgøres af ledelsen ud fra elevernes valg, således at flest mulige elevønsker opfyldes. I 2. uge af november begynder undervisningen i de oprettede studieretninger.

Studieretningspræsentationer 

Udbuddet af studieretninger er opstillet i et skema med fordeling af fagene over de 3 år - se linket studieretninger på HHX . Du skal huske øverst at vælge det rigtige skoleår for din start i HHX.