Udskriv

Fællesfag og valgfag hhx

I gymnasiet opererer man med 3 grupper af fag:

Fællesfag, studieretningsfag og valgfag. Fællesfag har alle, mens studieretningsfag og valgfag vælges af den enkelte elev.

 

Valgfag - Ribe Katedralskole udbyder følgende valgfag i hhx for elever, der begynder i 1.g august 2018.

A-niveau-fag: matematik,virksomhedsøkonomi, international økonomi, afsætning, tysk fortsættersprog.

B-niveau-fag: erhvervsjura, informatik, kulturforståelse, samfundsfag, psykologi.

C-niveaufag: Finansiering, innovation, kulturforståelse, markedskommunikation, mediefag, filosofi, psykologi, idræt.

På de fleste studieretninger er der et eller to valgfag afhængig af valg af 2. fremmedsprog.

Valgfagene ligger i 2. og 3g. Valg af valgfag skal sammentænkes med valg af studieretning og 2. fremmedsprog.

Fællesfag er obligatoriske fag, som alle elever har uanset studieretningsvalg.

Almen sprogforståelse, økonomisk grundforløb, dansk A, engelsk A, historie B, et 2. fremmedsprog B eller A, afsætning B, international økonomi B, virksomhedsøkonomi B, samfundsfag C, erhvervsjura C, informatik C, erhvervscase, studieområde.

2. fremmedsprog: Alle skal have et 2. fremmedsprog. Det vælger du omkring 1. oktober, når du vælger studieretning. Ribe Katedralskole udbyder for HHX fra 2019 følgende 2. fremmedsprog: Tysk fortsættersprog B, fransk begyndersprog A, spansk begyndersprog A, italiensk begyndersprog A.

Studieretningsfag: Når du vælger en studieretning, vælger du en pakke med 2 fag, som du har særlig interesse for. Se skolens studieretningsudbud for elever på hhx.