Udskriv

AP, ØG og EC

 

Almen Sprogforståelse i grundforløbet i 1.g

I almen sprogforståelse lægger vi grunden til det videre arbejde i dansk og fremmedsprogsfagene. Du kommer til at arbejde med grammatikkens byggesten hele sprogets opbygnings, så du får en platform til arbejdet i engelsk og dit 2. fremmedsprog. Udover grammatik er der fokus på kommunikation og sproglige målgrupper.

Økonomisk Grundforløb i grundforløbet i 1.g

I økonomisk grundforløb ser vi på, hvordan økonomi kobler samfund, virksomheder og privatliv sammen. Du er som forbruger en vigtig brik i hele samfundsøkonomien, men omvendt er samfundets økonomi væsentlig for din private situation. Det er det forhold, vi arbejder med i ØG.

ErhvervsCase i 2.g

Erhvervscase er et samarbjede mellem fagene afsætning og virksomhedsøkonomi i foråret i 2.g: I enhver virksomhed er der noget, der kan gøres anderledes, hvis man ønsker en større vækst, markedsandel eller indtjening, et andet image eller en ændring i produktporteføljen. I faget erhvervscase arbejder du med virkelige problemstillinger fra virkelige virksomheder og lærer at sætte spot på problemerne og komme med forslag til ændringer.