Udskriv

Hjælp og støtte

Er der hjælp at hente for mig?

Ja! På Ribe Katedralskole er der flere muligheder for hjælp:

Studievejlederen står altid klar til at støtte og hjælpe. Har du spørgsmål til hf-uddannelsen, er du meget velkommen til at kontakte hf-studievejleder Vita Nielsen på mail vn@ribekatedralskole.dk eller telefon 75420266

Klasselæreren hjælper dig og de andre elever med at skabe og vedligeholde et godt klassemiljø. Klasselærerne kan man altid gå til med små eller store spørgsmål og/eller problemer.

Studiebogen er et elektronisk dokument, hvor dine lærere giver dig evalueringer. Studiebogen er et redskab for dig, så du ved, hvad du skal blive bedre til og hvordan.

Tutorordningen fungerer på den måde, at du allerede første dag får tildelt en tutor, som du jævnligt har samtaler med. Det kan være faglige udviklingssamtaler, hvor I læser og snakker om evalueringerne fra studiebogen, men også samtaler om trivsel på skolen.

Lektiecafé i matematik hver tirsdag og torsdag, hvor man kan få hjælp til matematikafleveringer.

Læsevejleder: Hvis det viser sig, at du har brug for at lære mere hensigtsmæssige strategier for læsning, eller hvis du er ordblind, kan du få hjælp hos læsevejlederen.

Lærerne er også altid klar til en snak med dig.