Udskriv

Fællesfag og valgfag stx

I gymnasiet opererer man med 3 grupper af fag:

Fællesfag, studierentingsfag og valgfag. Fællesfag har alle, mens studieretningsfag og valgfag vælges af den enkelte elev.

 

Valgfag - Ribe Katedralskole udbyder følgende valgfag i stx for elever, der begynder i 1.g august 2017.

A-niveau-fag: matematik, kemi, engelsk, tysk fortsættersprog og fransk fortsættersprog.

B-niveau-fag: matematik, fysik, naturgeografi, biologi, kemi, informatik, samfundsfag, musik, billedkunst, religion, idræt, psykologi.

C-niveaufag: filosofi, psykologi, innovation, finansiereing, erhvervsjura, naturgeografi, kemi, astronomi, informatik, musik, billedkunst og mediefag.

På de fleste studieretninger er der to valgfag afhængig af valg af 2. fremmedsprog samt 2-3 valgfrie naturvidenskabelige fag.

Valgfagene ligger i 2. og 3g. Valg af valgfag skal sammentænkes med valg af studieretning og 2. fremmedsprog.

Fællesfag er obligatoriske fag, som alle elever har uanset studieretningsvalg.

Almen sprogforståelse, naturvidenskabeligt grundforløb, historie A, dansk A, engelsk B og et 2. fremmedsprog B eller A, samfundsfag C, religion C, oldtidskundskab C, et kunstnerisk fag C, fysik C, 2 naturvidenskabelige fag på C-niveau (kemi C, biologi C, naturgeografi C eller informatik C), et naturvidenskabeligt fag på B-niveau (fysik B, kemi B, biologi B, naturgeografi B eller informatik B), matematik B,  idræt C.

2. fremmedsprog: Alle skal have et 2. fremmedsprog. Det vælger du omkring 1. oktober, når du vælger studieretning. Ribe Katedralskole udbyder følgende 2. fremmedsprog: Tysk fortsættersprog B, tysk begyndersprog A, fransk begyndersprog A, spansk A, italiensk A.

På de fleste sproglige studieretninger er det 2. fremmedsprog dog en integreret del af studieretningen.

Kunstnerisk fag C: Alle skal have et kunstnerisk fag på C-niveau. Enten musik, billedkunst eller drama. Det vælger du, når du søger ind på gymnasiet. Se siden om de kunstneriske fag.

Naturvidenskabelige fag på C-niveau: Alle elever skal have mindst to af de 4 mulige naturvidenskabelige fag på C-niveau. Tre-fire-sproglige elever dog undtaget.

Naturvidenskabeligt fag på B-niveau: Alle elever skal have mindst ét af de 5 mulige naturvidenskabelige fag på B-niveau. Tre-fire-sproglige elever dog undtaget

Matematik B: Tre-fire-sproglige elever kan også slippe for matematik på B-niveau.

Studieretningsfag: Når du vælger en studieretning, vælger du en pakke med 2-3 fag, som du har særlig interesse for. Se skolens studieretningsudbud.