Udskriv

Studieretninger med musik

Nr. 5: Musik og naturvidenskab (musik A, matematik A)

Denne studieretning forener det musiske og det matematisk-logiske. I musik indgår sang og spil (begge dele både solo og i grupper) samt musikanalyse i stort omfang. Matematiske modeller bruges til at forklare den fælles matematik i rentesregning og guitarens opbygning. Studieretningen muliggør en forening af interessen for musik og matematik, som begge rummer store elementer af kreativitet.

Fagene vil samarbejde om at undersøge forskellige musikinstrumenter med hensyn til opbygning, tone og klang, om matematik i musik (12-tonemusik, det gyldne snit), musikfilosofi og den historiske forståelse af verdens opbygning samt den matematiske beskrivelse af bevægelser.

Nr. 6: Kunstneriske fag og sprog (musik A, engelsk A)

Musik og sporg har mange berøringsflader og indgår i alle menneskers hverdag. Denne studieretning giver mulighed for at forene to grundlæggende udtryks-og oplevelsesformer: musikkens univers og verdenssproget engelsk.

Mulige samarbejdsområder er: kulturhistoriske perioder, kunst i sprog, billeder og lyd, engelsksprogede kulturområder, analysemetoder og performance.