Udskriv

Skolens kantate

I forbindelse med translokationen opføres hvert år den traditionsrige kantate, der i 1945 blev skrevet af Poul Schierbeck og Alex Garff til skolens 800 års jubilæum.

Alle er meget velkomne til at deltage. Tidligere elever, der har sunget kantaten, er også velkomne til at synge med, selv om de ikke deltager i prøverne.

Se linket til det fine kantateskrift som tidligere ansatte lektor Lars Ilsøe og nuværende ansatte lektor/musiklærer Dorte Simonsen Gunge udgav juni 2010 i forbindelse med komponering af en helt ny sats til kantaten af Bo Gunge og ny tekst leveret af Bent Mortensen, der er tidligere lektor på Ribe Katedralskole.