Udskriv

Fagsider

Herunder kan du se, hvilke fag Ribe Katedralskole udbyder. Først en række tværfaglige faggrupper eller "fag", der hver på deres måde introducerer og bidrager til de forskellige uddannelserns særkende, og derpå en oversigt over de almindelige "enkeltfaglige fag" - sorteret i seks grupper eller hovedområder. 

A) Fagsamarbejder:

2 tværfaglige "fag" i HF:

3 tværfaglige "fag" i STX:

  • AP, Almen Sprogforståelse i grundforløbet i 1.g 
  • NV, Naturvidenskabeligt Grundforløb i grundforløbet i 1.g
  • FF-forløb, fem flerfaglige forløb fordelt over de 3 år og afsluttet med SRP, studieretningsprojekt i 3.g. I de flerfagligeofrløb samarbjeder to af elevernes fag om et fælles emne

3 tværfaglige "fag" i HTX

4 tværfaglige "fag" i HHX:

  • AP, Almen Sprogforståelse i gurndforløbet i 1.g
  • ØG, Økonmisk Grundforløb i grundforløbet i 1.g
  • EC, ErhvervsCase, et samarbjede mellem fagene afsætning og virksomhedsøkonomi i foråret i 2.g
  • SO-forløb, Syv studieområdeforløb fordelt over de 3 år og afsluttet med SOP, studieområdeprojekt i 3.g. I SO-forløbene samarbejder 2-3 af elevernes fag om et fælles emne

2 tværfaglige "fag" på EUD /EUX:

  • Erhvervsfag på EUD og i det første år af EUX er fælles for de to uddannelser
  • EO-forløb i 2. år af EUX og afsluttet med EOP, erhvervsområdeprojekt

B) Enkeltfaglige fag:

Humaniora

Fra Ciceros humanitas i betydningen ”det menneskelige” til 1300-tallets studia humanitatis, ”studiet af det menneskelige” og 1600-tallets studia humaniora går mennesket fra at være guds modsætning til at være modsætningen til det ”virkelige”: naturvidenskaberne. Gennem disse forståelser går dog et fællestræk: humaniora er studiet af mennesket og dets frembringelser; vores kultur, begreber, tegn og sprog.

» Dansk , » Engelsk, » Filosofi , » Fransk , » Græsk , » Historie , » Idehistorie , » Italiensk , » Kulturforståelse , » Latin , » Oldtidskundskab, » Religion, » Spansk , » Tysk

Naturvidenskab

Naturvidenskaberne udforsker den fysiske verden og de teorier, love og modeller man kan måle, veje og forstå den ved. Verden for os er, udover den menneskeskabte kultur, den naturverden, vi kan begribe, og derfor gør natudvidenskaberne hele tiden større for os. Vores voksende forståelse af den fysiske verden giver os både problemer og løsninger, men kampen for at forstå naturen er en helt afgørende menneskeligt mål.

» Astronomi , » Biologi , » Bioteknologi , » Fysik , » Geografi , »Informatik, » Kemi , » Matematik , » Naturgeografi

Samfundsvidenskab

Politologi, sociologi og økonomi er de tre hoveddiscipliner der udgør samfundsvidenskabernes kerne. I forhold til naturvidenskaberne og humanvidenskaberne placerer de sig et sted i midten, fordi man her i høj grad bruger empiri til at understøtte det menneskelige samfund. Så selvom fagene i området afgjort er ”kulturlige”, er tilgangen til og analysen af dem faktisk markant naturvidenskabeligt præget.

» Historie , » Innovation , » Psykologi , » Samfundsfag

Kreative fag

De kreative fag ligger i forlængelse af de humanistiske fag: de udtryk og de kunstarter, de repræsenterer, giver mennesket større muligheder for at udtrykke sig og forholde sig til verden. Den praktiske udøvning og den kreative proces (det, at skabe noget) vejer typisk tungere end den teoretiske del i de kreative fag.

» Billedkunst , » Dramatik , » Idræt , » Musik , » Mediefag

Merkantile / Økonomiske fag

 » Afsætning , » Erhvervsret , » Finansiering , » International økonomi , » Virksomhedsøkonomi

Tekniske fag

» Kommunikation-og-IT , » Programmering, » Teknologi , » Teknikfag