Udskriv

EUX merkantil

EUX Business

- To år i skole og to år i erhvervslivet

EUX Business er en erhvervsuddannelse, der består af to år på skolebænken og derefter to år i praktik i en virksomhed. Skolefagene afslutter du på gymnasialt niveau - det vil sige et niveau, der giver dig adgang til en række videregående uddannelser f.eks. universitetet. EUX Business er for dig, der ønsker en erhvervsuddannelse og samtidig vil have muligheden for at læse videre. Uddannelsen tager fire år, og du kan komme ind på EUX allerede efter 9. klasse.

EUX stiller krav til din faglighed. En EUX-Business giver dig to uddannelser i én. Du får både grundforløbet til din faglige erhvervsuddannelse, og en gymnasial eksamen på blot to år.

År 1: Grundforløb 1 og Grundforløb 2

De to grundforløb har hver en varighed på 20 uger og udgør det første skoleår.

Fag: Dansk C, Samfundsfag C, Engelsk C, Erhvervsøkonomi C, Organisation C, Matemtiak C, IT C, Afsætning C og Erhvervsfag.

Erhvervsfag: Her er arbejdsmarkedet i centrum, og du lærer i faget alt om, hvordan virksomheder, ansatte og kunder i fællesskab skaber dit arbejdsliv.

År 2: Studiekompetence

Andet år er et år, der giver dig studiekompetence - det vil sige, at du afslutter en række fag på gymnasiale niveauer, hvilket giver dig adgang til at læse videre på en række uddannelser.

Fag: Dansk A, Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B, Design C, IT B, Egelsk B, Erhvervsret C, Innovation C og Afsætning B.

Det flerfaglige er hvervsområde-forløb, EO-forløbet, afsluttes med EOP, erhvervsområdeprojekt: I erhvervsområdet på studieåret på eux bruger du skolefagene til at forstå den måde, som lokale virksomheder agerer på. Når du ved noget om afsætning, virksomhedsøkonomi eller jura kan du også bedre forstå, hvad der er på spil ude i virksomhederne.

År 3 og 4: Praktik i en virksomhed

År 3 og 4 er du i praktik i en virksomhed - kaldet hovedforløbet. Når du har afsluttet år 4, har du taget en EUX Business. Den praktiske erfaring fra hovedforløbet giver dig en god ballast  med i dit videre forløb, hvad enten du vil fortsætte din karriere i erhvervslivet eller du vil læse videre.

Hvad giver EUX-beviset adgang til?

Når du har afsluttet og bestået din praktikperiode i en virksomhed, modtager du det fulde EUX-bevis, som giver dig adgang til at læse videre - også på de lange videregående uddannelser på universitetet.

Hvilke videregående uddannelser, EUX merkantil kan give adgang til, kan ses på Uddannelsesguiden.

Du kan også se "Adgangskortet" for at få overblik over, hvilke og hvor mange videregående uddannelser, EUX merkantil giver adgang til.

 

Statistik om eux merkantil ved Ribe Katedralskole