Udskriv

STX-eksamen

Hvad består en almen studentereksamen af?

For at bestå en studentereksamen skal man normalt aflægge 10 (mundtlige + skriftlige) medtællende eksaminer samt aflevere et studieretningsprojekt.
Man skal have mindst 2,0 i gennemsnit for at bestå.

 
Medtællende eksaminer
Andet
Årsprøver
1g

Mundtlig eksamen i fag, der afsluttes på C-niveau (afhængigt af studieretning kan det være samfundsfag, kreativt fag eller naturvidenskabeligt fag)

UVM afgør hvilke af de mulige fag, det bliver.

Ved afslutningen af grundforløbet skal der aflægges

- en skriftlig prøve i almen sprogforståelse, AP

- en mundlig prøve i det naturvidenskabelige grundforløb, NV

I begge prøver gives en karakter, der påføres eksamensbeviset.

Karakteren er medtællende i eksamensgennemsnittet.

 

Ved afslutningen af 1.g skrives DHO - en opgave i fagene dansk og historie. Der er mundtlig prøve i DHO'en

 

Ved skoleårets afslutning holdes der almindeligvis følgende årsprøver:

- en skriftlig prøve i matematik eller engelsk å B-eller A-niveau

- en mundtlig mundtlig prøve i et studierentingsfag på B-niveau, matematik B eller latin A

- en mundtlig prøve i DHO  (se til venstre herfor)

 

 

 

2g

Eksamen i fag, der afsluttes.

UVM afgør hvilke af de mulige fag, det bliver.

Hvis man afslutter et fag med mulighed for både skriftlig og mundtlig eksamen, skal man til prøve i mindst den ene af delene.

Ved afslutingen af 2.g skrives SRO - en opgave i to studieretningsfag. Der er en mundtlig prøve i SRO'en

 

Ved skoleårets afslutning holdes der almindeligvis følgende årsprøver:

- en skriftlig prøve i dansk

- en skriftlig prøve i et studieretningsfag på A-niveau.

- en mundtlig prøve i matematik A eller engelsk A

- en mundtlig prøve i SRO (se til venstre herfor)

 

3g

10 eksaminer (mundtlige + skriftlige) minus det antal eksaminer, der er aflagt i 1. og 2.g.

UVM afgør hvilke af de mulige fag, det bliver.

En af eksaminerne vil dog altid være en mundtlig SRP-eksamen.

I foråret skrives et studieretningsprojekt SRP

 

I løbet af foråret afholdes der skriftlige terminsprøver i alle fag på A-niveau med skriftlig dimension