Udskriv

HTX-eksamen

Hvad består en teknisk studentereksamen af?

For at bestå enteknisk  studentereksamen skal man normalt aflægge 10 (mundtlige + skriftlige) medtællende eksaminer samt aflevere et studieretningsprojekt.
Man skal have mindst 2,0 i gennemsnit for at bestå.

 
Medtællende eksaminer
Andet
Årsprøver
1g

 Mundtlig eksamen i fag, der afsluttes på C-niveau (samfundsfag og enten biologi,  informatik eller Kommunikation og IT)

UVM afgør hvilke af de mulige, det bliver.

Ved afslutningen af grundforløbet skal der aflægges

- en mundtlig prøve i naturvidenskabeligt grunforløb, NV

- en mundtlig prøve i produktudvikling, PU

I begge prøver gives en karakter, der påføres eksamensbeviset

Karakteren er medtællende i eksamensgennemsnittet

 

 Ved skoleårets afslutning holdes der almindeligvis følgende prøver:

- en skriftlig prøve i matematik B eller A

- en mundtlig prøve i et studieretningsfag på B-niveau

 

2g

 Eksamen i fag, der afsluttes.

 UVM afgør hvilke af de mulige, det bliver.

Hvis man afslutter et fag med mulighed for både skriftlig og mundtlig eksamen, skal man til prøve i mindst den ene af delene.

 

 Ved skoleårets afslutning holdes der almindeligvis følgende årsprøver:

- en skriftlig prøve i dansk

- en skriftlig prøve i et studieretningsfag på A-niveau

- en mundtlig prøve i matematik A

3g

 10 eksaminer (mundtlige + skriftlige) minus det antal eksaminer, der er aflagt i 1. og 2.g.

UVM afgør hvilke af de mulige, det bliver.

En af eksminerne vil dog altid være mundtlig SOP-eksamen

 I foråret skrifes et studieområdeprojekt, SOP

 

I løbet af foråret afholdes der skriftlige terminsprøver i alle fag på A-niveau med skriftlig dimension