Udskriv

HHX-eksamen

Hvad består en merkantil studentereksamen af?

For at bestå en studentereksamen skal man normalt aflægge 10 (mundtlige + skriftlige) medtællende eksaminer samt aflevere et studieretningsprojekt.
Man skal have mindst 2,0 i gennemsnit for at bestå.
 
 
Medtællende eksaminer
Andet
Årsprøver
1g

Mulig mundtlig eksamen i fag, der afsluttes på C-niveau (informatik og samfundsfag)

UVM afgør hvilke af de mulige fag, det bliver.

Ved afslutningen af grundforløbet skal der aflægges

- en skriftlig prøve i almen sprogforståelse AP

- en mundtlig prøve i økonomisk grundforløb ØG

I begge prøver gives en karakter, der påføres eksamensbeviset

Karakteren er medtællende i eksamensgennemsnittet

 

 Ved skoleårets afslutning holdes der almindeligvis føgende årsprøver:

- en skriftlig prøve i dansk A 

- mundtlig prøve i matematik B

- evt. en prøve i afsætning A

- en mundtlig prøve i innovation B, for elever, der har dette fag

 

2g

Mundtlig eksamen i fag, der aflsuttes.

UVM afgør hvilke af de mulige fag, det bliver.

Hvis man afslutter et fag med mulighed for både skriftlig og mundtlig eksamen, skal man til prøve i mindst den ene af delene

 

Ved skoleårets afslutning holdes der almindeligvis følgende årsprøver:

- skriftlig prøve i dansk A 

- skriftlig prøve i internaitonal økonomi A, virksomhedsøkonomi A eller afsætning A

 

3g

10 eksaminer (mundtlige + skriftlige) minus det antal eksaminer, der er aflagt i 1. og 2.g.

UVM afgør hvilke af de mulige, det bliver.

En af eksaminerne vil dog altid være mundtlig SOP-eksamen

I foråret skrives et studieområde projekt SOP

I løbet af foråret afholdes der skriftlige terminsprøver i alle fag på A-niveau med skriftlig dimension