Udskriv

EUX-eksamen

De to første skoleår af den fireårige eux-eksamen

For at bestå en eux-eksamen skal man have mindst 2,0 i gennemsnit.

 
Eksamensfag                     
Andre prøver
Første år, efterår: gf1             

En eksamen i udtræk:                      

- Dansk C

- Engelsk C

- Samfundsfag C

UVM afgør, hvilket fag det bliver                      

Løbende eksamenslignende fremlæggelser i erhvervsfag
Første år, forår: gf2

En eksamen i udtræk: 

- Afsætning C

- Erhvervsinformatik C

- Matematik C

- Organisation C

- Virksomhedsøkonomi C

UVM afgør, hvilket fag det bliver

Eksamen i uddannelsesspecifikt fag:

- Detail

- Handel

- Kontor

 

 

Andet år

6 eksaminer (mundtlige + skriftlige) i udtræk

UVM afgør, hvilke af de mulige fag det bliver

En af disse vil dog altid være eksamen i EOP

I foråret skrives et erhvervsområdeprojekt. EOP

 

I løbet af foråret afholdes der skriftlige terminsprørver i alle fag på A-niveau med skriftlig dimension