Udskriv

EUD-eksamen

Det første skoleår af den treårige eud-uddannelse

For at bestå det første skoleår skal man have mindst 2,0 i gennemsnit.

 
Eksamensfag                                                                               
Andre prøver
Efterår: gf1

 En eksamen i udtræk:

- Dansk D

- Engelsk D

- Samfundsfag D/C

 Løbende eksamenslignende fremlæggelser i erhvervsfag
Forår: gf2

En eksamen i udtræk:

- Afsætning C

- Erhvervsinformatik C

- Organisation C

- Virksomhedsøkonomi C

Eksamen i uddannelsesspecifikt fag

- Detail

- Handel