Udskriv

Eksamen

Omfang og arten af eksamen er forskellig for de forskellige uddannelser

Ribe Katedralskole udbyder fire gymnasiale ungdomsuddannelser:.

  • Tre af dem er treårige: Det almene gymnasium, STX, det tekniske gymnasium, HTX, og det merkantile gymnasium HTX
  • Den fjerde gymnasiale ungdomsuddannelse er toårig. Det er højere forberedelseseksamen, HF

RIbe Katedralskole udbyder også to merkantile erhvervsuddannelser:

  • EUD-merkantil er en treårig uddannelse, men et års skolegang og 2 års praktik
  • EUX-merkantil kombinerer en erhvervsuddannlese med en gymnasial uddannelse. Her er to års skolegang og 2 år med en vekslen mellem praktik og skolegang

Alle de fire gymnasiale uddannelser afsluttes med eksamen.

  • På HF er der eksamen i alle fag, nogle fag afsluttes med eksamen efter 1hf, andre efter 2hf.
  • På STX, HTX og HHX foretager Undervisningsministeriet hvert år en udtrækning blandt de mulige eksamensfag for den enkelte elev.

Læs mere om eksamen på de forskellige uddannelser  - vælg uddannelse i menuen til venstre

Læreplaner for fagene

I læreplanerne for fagene beskrives bl.a. målene for undervisningen i fagene og eksamen.

Du kan finde links til Undervisningsministeriets sider om reglerne for eksamen, eksamenskalenderen for indeværende skoleår og læreplanerne til højre på denne side.

Ribe Katedralskoles gode råd og regler for skriftlig eksamen

Gode råd ang. anvendelsen af computer til eksamen finder du her

Regler og oplysninger angående mundtlige prøver og eksaminer finder du ved at klikke her.