Udskriv

Fotokopiering

Print, fotokopiering og scanning på biblioteket

Der står en kopimaskine for bibliotekets brugere under trappen ved indgangen.

Man kan få hjælp af biblioteksassistenterne i deres træffetid.

Billede

Det anbefales, at elever installerer trådløst print på deres egen computer, dette er den nemmeste og hurtigste måde at printe på.

Man kan efter opsætning af trådløst print vælge forskellige printere rundt omkring på skolen, - eller vælge bibliotekets to printere (Navn; RIKA-BIB-01 og RIKA-BIB-02).

Trådløst print med PC og Mac.
For at logge på trådløst print med PC skriv \\10.19.216.2 i Startmenuen, se også under;

”Aktuel Information” på forsiden af Lectio eller i Lectiomappen;

”Alle elever og lærere” under ”IT-vejledninger”.

(Ved tekniske problemer henvises til skolens IT-tekniker Tobias Uller, toul@itcfyn.dk

Biblioteket råder også over et antal stationære PC’ere, udskriftsjob kan herfra sendes til førnævnte to printere eller til en anden printer på skolen.

Fotokopiering og scanning

På biblioteket hjælper vi gerne med fotokopiering eller scanning af dokumenter. Dette er gratis, så længe det er undervisningsrelateret.

Skulle man have brug for udskrift i farver, kan vi også hjælpe med det.

Man kan fx få kopieret fra bibliotekets ’Håndbøger’, som ikke er til udlån.

Kræver personlig betjening ved skranken.