Udskriv

Biblioteket

Åbningstider

Biblioteket er åbent dagligt fra kl. 07.30 til 15.00 for alle skolens elever og lærere.  Skolebibliotekaren og biblioteksassistenten er klar til at hjælpe med at finde rundt på biblioteket.

Arbejdsrum

På biblioteket er der mange arbejdspladser, så man kan læse lektier og arbejde i mindre grupper. Man må selvfølgelig gerne tale sammen i biblioteket, men man skal vise hensyn, så alle har mulighed for arbejdsro. Hvis man har lyd på sin computer, skal man huske høretelefoner.

Informationssøgning

Mens man læser lektier eller arbejder i grupper, får man ofte brug for forskellige oplysninger - et årstal, noget om en forfatter, et ords betydning, osv. Biblioteket har mange ordbøger, håndbøger og leksika, der giver svar på den slags spørgsmål. Disse bøger må man kun bruge på biblioteket.

Når man sidder og arbejder på biblioteket, har man som regel sin egen PC med, men ellers er der også 8 stationære computere på biblioteket, som gerne må benyttes.Vil man søge i, hvad vores eget bibliotek har af materialer, skal man benytte sig af Cicero Surf.

Link til Cicero Surf findes  også altid på Lectio’s forside under Aktuel Information .

Udlån

Ud over de hurtige opslagsværker har biblioteket en stor samling bøger, der går mere i dybden med deres emne. Disse bøger kan man låne med hjem i op til en måned, eller så længe man skal bruge dem til en opgave. Skolen abonnerer også på nogle tidsskrifter, hvor man kan finde artikler om mange emner. Ældre bøger udlånes efter aftale med bibliotekets personale.

Læs mere her

Historie

Bibliotek har der været på Ribe Katedralskole i 500 år. Skolens ældste bibliotek blev taget som krigsbytte af den svenske general Torsten Stålhandske i 1644, og den bogsamling, skolen har nu, er grundlagt i 1720 af Christian Falster. Biblioteket rummer således mange gamle bøger, der naturligvis ikke kan lånes med hjem. Efter sammenlægningen med Ribe Stiftsbibliotek i 1956 har biblioteket også mange gamle især teologiske bøger. Den samlede bogsamling er i sig selv et stykke kulturhistorie - her ses Europas åndshistorie i store træk og med mange detaljer. Det er en vigtig opgave for biblioteket at kunne vise alt dette, og det er en stor glæde, at der ofte kommer gæster på biblioteket for at benytte disse gamle bøger i deres forskning.

I 2018 fusionerede skolen med Handelsgymnasiet Ribe og bogsamlingen herfra indgår nu også i bibliotekets samling. Mange bøger om erhvervs- og virksomhedsøkonomi samt bøger om international økonomi og politik har nu fået plads på hylderne.

Alt i alt rummer biblioteket nu 40.000 bind - gamle og nye bøger imellem hinanden.

Nutid - nyanskaffelser

Men biblioteket er også og især et redskab for eleverne, når de skriver deres opgaver. Biblioteket køber derfor mange nye bøger, især bøger om emner, der er stor interesse for, eller bøger, eleverne kan have brug for, men ikke let kan få fat på i Ribe og omegn.

Ombygning

Biblioteket har i nogen tid haft pladsproblemer. I 2002-2003 fandt der derfor en ombygning af biblioteket sted, der har givet mere plads til både bøger, computere og arbejdspladser. Samtidig er nogle af de ældre bøger blevet flyttet til et magasin.