Udskriv

Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøvurdering

Ribe Katedralskole iværksætter hvert tredje år en vurdering af skolens undervisningsmiljø, hvor man inddrager elevernes opfattelse af undervisningsmiljøet. Undervisningsmiljøvurderingen laves med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der bidrager til bedst mulig trivsel og læring.

Undervisningsmiljøvurderingen skal afdække kvaliteten af det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på skolen. Det gøres for at få et godt indblik i, hvordan eleverne trives, om de oplever gode relationer, hvorvidt de er motiverede for at deltage i undervisningen, om de fysiske og æstetiske rammer er gode og overholder sikkerhedskrav mv.

Undervisningsmiljøvurderingen skal se både det psykiske, det fysiske og det æstetiske undervisningsmiljø i et samspil. Den er således et evalueringsredskab og et handlingsgrundlag for, hvilke indsatser og initiativer, der er nødvendige for at forbedre og sikre et godt undervisningsmiljø med bedst mulig trivsel og læring for skolens elever.

På denne hjemmeside ligger den sidste undervisningsmiljøvurdering samt de deraf følgende handleplaner.

Handleplan for undervisningsmiljøet 2015 - 2018

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Trivselsguide / Esbjerg Kommune