Udskriv

Læsevejledning

Har du brug for læsevejledning?

Læsevejlederne på Ribe Katedralskole udfører hvert år læsetest af de nye årgange. Testen viser elevens evner og eventuelle udfordringer med læsning og skrivning. Skulle der være formodning om større læse- og skrivevanskeligheder, kan læsevejlederne efterfølgende gennemføre en grundigere test, som undersøger ordblindhed.

Hvis du allerede har fået konstateret ordblindhed, kan skolen søge efter hjælpemidler, fx IT-startpakker og ekstra vejledning. Du bør i så fald kontakte skolens læsevejledning før skolestart, eksempelvis i maj eller juni. På den måde kan vi sørge for, at hjælpemidlerne allerede ligger klar i august.

Skolens ordblinde elever får forskellige former for hjælp og vejledning. Der vil typiske være tale om tre forhold:

  • IT-startpakke.
  • Vejledning (fx teknisk og studiemæssig).
  • Ekstra tid til eksamen.

Du er altid velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål til læsevejledning og ordblindhed.  

Kontakt Marcus Janby på hans mailadresse: mj@ribekatedralskole.dk eller på skolens telefonnummer 75 42 02 66.