Udskriv

Elevernes karaktergennemsnit

Elevernes karaktergennemsnit og overgang til andne uddannelse:

For stx, hhx, htx og hf:

På siden Uddannelsesstatistik.dk vælger man 1) uddannelse og 2) afdeling og derpå 3) klikker man på boxen "Vis overblik for én institution