Udskriv

Ringetider

Skolen lægger vægt på, at der i skoledagen er plads til faglig fordybelse for eleverne både i undervisningen i klassen og i det selvstændige arbejde.

Skoledagen er fra kl. 8.00 til 15.00 hver dag. Skoleugen er på 40 lektioner for alle.

Nogle af eleverne kan have hultimer. Der er plads til, at eleven individuelt udnytter skolens faciliteter (bibliotek, IT-udstyr m.m.) i længere tid ad gangen, og til at mindre grupper af elever arbejder sammen, f.eks. som forberedelse af oplæg til undervisningen.

 Øvelser i de eksperimentelle fag ligger inden for skemaets rammer.

Den daglige timeplans otte lektioner er fordelt på følgende måde:


1. time: 8.00 - 8.45
2. time: 8.45 - 9.30
3. time: 9.45 - 10.30
4. time: 10.30 - 11.15
Frokostpause: 11.15 - 11.40
5. time: 11.40 - 12.25
6. time: 12.30 - 13.15
7. time: 13.25 - 14.10
8. time: 14.15 - 15.00

Der er onsdagssang i sangsalen hver onsdag fra kl. 9.35 - 9.45.