Udskriv

Lærerne

Ribe Katedralskoles lærere

Ribe Katedralskoles ledelse og administration består af rektor, 3 uddannelsesledere, 1 administrativ leder, 1 skemalægger og 7 administrative medarbejdere inkl. 2 biblioteksassistenter og IT-Tekniker. Derudover består teknisk personale af 2 pedeller, 1 kantinemedhjælper og 1 rengøringsassistent.

Skolen har 73 lærere, der er organiseret i lærerteam i forhold til de klasser, de underviser. Fire af lærerne har hverv som studievejleder.

Agnes Fall
Nielsen (AN)

Samfundsfag og historie

Alexander
Hemstedt (HE)

Tysk og historie

Allan Gade
Jacobsen (AJ)

Samfundsfag, idræt, innovation og studievejleder. Arbejdsmiljørepræsentant

Anders Smedegaard
Jensen (ASJ)

Afsætning, erhvervsret, virksomhedsøkonomi og innovation

Anna Mohr
Kristensen (MO)

Latin, oldtidskundskab, græsk og dansk

Anne
Granum-Jensen (AG)

Græsk, oldtidskundskab og matematik.
Stedfortræder for rektor
Anne
Hammersholt (AH)

Spansk og dansk

Anne Marie
Gammelgaard (GA)

Samfundsfag og naturgeografi

Annemette Vestergard
Witt (AM)

Biologi og naturgeografi

Benni
Johanson (BJ)

Engelsk og idræt

Bente Ramskov
Andersen (BR)

Fysik og matematik

Birgitte
Bech-Larsen (BBL)

Dansk og engelsk

Birgitte
Jastrup (JA)

Matematik og fysik

Birthe
Lykkeskov (BL)

International økonomi, virksomhedsøkonomi og finansiering.

Arbejdsmiljørepræsentant

Britta
Gammelgaard (BG)

Biologi og kemi

Camilla Darling
Bunk (CB)

Musik og matematik

Claus Bjerregaard
Kristensen (CBK)

Engelsk og idræt

Daphne Patricia
Wolder (DPW)

Engelsk og erhvervsøkonomi

Dennis
Windfeld (DW)

Historie, kulturforståelse, erhvervsfag og studievejleder

Dorte Simonsen
Gunge (DG)

Musik og dansk

Else Holm
Hansen (EH)

Biologi og engelsk

Esben
Dreesen (ED)

Tysk og dansk

Eva Lundbek
Egelund (EE)

Matematik og kemi

Gitte
Møller (GI)

Engelsk og idræt

Gunnar Adolf
Lundsgaard (GL)

Religion og dansk

Hans Christian
Vester (HV)

Dansk og psykologi

Henning
Brandt (HB)

Tysk og afsætning

Henrik
Tjørnelund (HT)

Samfundsfag og historie

Jacob
Gemzøe (JG)

Matematik og datalogi

Jacob Lund
Jørgensen (JJ)

Dansk og mediefag. Uddannelsesleder
Jesper
Bunk (JE)

Dansk og billedkunst

Jesper Skov
Nielsen (JN)

Idræt og biologi

Jimmy Rune
Andersen (JI)

Matematik og fysik

Jonas
Hansen (JH)

Teknologi

Karina Henneberg
Rasmussen (KHR)

Dansk og engelsk

Kasper
Detlefsen (KD)

Musik

Katrine Lund
Jørgensen (KL)

Historie, dramatik og engelsk

Kevin Blaaberg
Petersen (KBP)

Afsætning, innovation og virksomhedsøkonomi

Kristian
Bennike (KB)
Tlf. nr.:75 42 02 66
Privat nr.:27 83 15 90

Musik og psykologi. Rektor

Kristina
Crone (KC)

Idræt og matematik


Matematik

Lene
Sørensen (LS)

Fransk og engelsk

Line Overmark
Juul (LO)

Latin, græsk, oldtidskundskab og dansk

Lis Annie
Gjørup (LG)

Musik, fransk og billedkunst

Lise Vind
Petersen (LP)

Dansk og oldtidskundskab. Studievejleder

Louise Torp
Jensen (LTJ)

International økonomi og samfundsfag

Lykke
Ferm-Pedersen (LF)

Dansk og historie

Mads Engberg
Jensen (MEJ)

Engelsk og markedskommunikation

Marcus
Janby (MJ)

Dansk, psykologi og it

Marleen
Müller (MM)

Historie og tysk

Marlene Hoffmann
Grøn (MHG)

Matematik og kemi

Michael Bay
Jørgensen (MBJ)

Afsætning og virksomhedsøkonomi

Michael Tommerup
Mikkelsen (MTM)

Kemi

Morten
Høyrup (MH)

Fysik, matematik, astronomi og informatik

Niels Brian
Sørensen (NBS)

Engelsk og idehistorie

Ole Hedegaard
Jensen (OH)

Dansk og samfundsfag

Ole Møller
Pedersen (OP)

Engelsk og historie

Peter
Knudsen

Organisation, erhvervsøkonomi, erhvervsfag og afsætning

Peter
Nielsen (PN)

Tysk og italiensk

Peter Rex
Drescher (PRD)

Informatik, kommunikation/IT, programmering, teknikfag og teknologi

Rasmus
Friis (RF)

Samfundsfag og historie

Richard
Cleyton (RC)

Matematik og fysik

Rune Okholm
Grann (RG)

Historie, idræt og psykologi

Signe
Sjelborg-Pedersen (SP)

Dansk og historie

Sissel
Ottosen (SIO)

Dansk og religion

Stine
Stenger (STS)

Spansk og engelsk

Susanne
Stender (ST)

Idræt og matematik

Søren
Hansen (SH)

Matematik, kemi og fysik. Skemalægger

Tanja Skrydstrup
Kjær (TK)

Kemi og matematik. Uddannelsesleder

Thomas Rindsig
Laursen (TRL)

International økonomi, virksomhedsøkonomi, historie og finansiering

Torben
Hammersholt (TH)

Religion, filosofi og dansk. Tillidsrepræsentant

Tracy Jay
Skondin (TS)

Spansk, engelsk og musik

Trine
Graugaard (TG)

Billedkunst og engelsk

Trine
Ryhave (TR)

Religion og historie

Trine Vesti
Hansen (TV)

Engelsk og spansk

Ulrik Jørgensen
Rogge (UR)

Tysk, international økonomi og informatik.Tillidsrepræsentant

Vita
Nielsen (VN)

Biologi. Studievejleder