Om skolen Cicero surf

Forklaring til pilene

Den GULE pil: Her kan man med UNI-login logge dig ind og se de lån man evt. har og om disse snart skal afleveres.

Den RØDE pil: Hvis man står på NYHEDER i båndet under søgefeltet, kan man altid se de nyeste titler biblioteket har anskaffet. Nye bøger står i en længere periode på Nyhedshylden på biblioteket.

Om skolen Hvor står bogen?

Bøgerne på biblioteket er opstillet efter ”decimalklassesystemet” DK5. De forskellige vidensområder har hver deres talkode, der så underinddeles på forskellige måder.

DK5 kan ses online her: DK5

Brug evt. DK5 Hjælp for at lære systemet at kende

Om skolen Selve udlånet

For at låne en bog kan man benytte sig af selvbetjeningsklienten, som står ved de høje vinduer ud mod biblioteksgården.

Brugerfladen ser således ud:

Om skolen Sådan låner man en bog

 • Gå ind på LÅN
 • Brug din UNI-login kode for at logge ind.
 • Scan den stregkode, hvorpå der står RIBE KATEDRALSKOLES OG STIFTS BIBLIOTEK, ikke bogens fortrykte stregkode.

  En lyd vil indikere, at bogen er registreret, som udlånt 1 måned.

 • Hvis man ønsker en udlånskvittering med, skal man scanne UDSKRIV– ikonet på bordet og hente udskriftet ved printeren på 1. sal.
 • Man kan altid gå ind i punktet STATUS og se om man har andre lån og evt. også forlænge eksisterende lån, hvis muligt.

Om skolen Sådan låner du materialer, som ikke har en stregkode

Der vil være materialer på biblioteket, som ikke har stregkoder og dermed ikke kan scannes… det kunne være nogle tidsskriftsartikler, som ikke er lagt ind i Cicero og dermed ikke har stregkode. Her udlånes materialet ved, at man henvender jer til os eller udfylder en lille blå udlånsseddel, som ligger på hylden under selvbetjeningsklienten.  Vi holder så manuelt styr på disse udlånte materialer.

Om skolen Sådan afleverer man en bog

 • Gå ind på AFLEVER
 • Brug igen din UNI-login kode for at logge ind
 • Scan den stregkode, hvorpå der står RIBE KATEDRALSKOLES OG STIFTS BIBLIOTEK
 • Læg bogen ned på ståpultens nederste hylde

Sæt venligst aldrig selv materiale retur på bibliotek

Om skolen Sådan afleverer man materialer, som ikke har en stregkode

 • Læg bogen/tidsskriftet ned på ståpultens nederste hylde

Sæt venligst aldrig selv materiale retur på bibliotek

Om skolen Bemærk

Mellem hvert ikon LÅN/STATUS/AFLEVER skal man logge ind med Uni-login.

For at skifte mellem de 3 ikoner går man hver gang ned på HJEM (det lille hus) knappen nederst midt på siden.

Inden man forlader selvbetjeningsklinten så tryk på HJEM knappen, så lander man på startsiden og maskinen er klar til næste låner.

Stregkode-ikonerne på bordet kan også benyttes, hvis man foretrækker det i stedet for tastaturet.

PS: Har du travlt eller selvbetjeningsklienten ikke skulle være rettidigt tændt, kan du som altid komme direkte til os og få registreret dit lån samt også aflevere.