Udskriv

Optagelse og tilmelding

Ansøgning:

1) Ansøgere til ungdomsuddannelser, der går i 9. eller 10. klasse, ansøger via optagelse.dk. Grundskoler og efterskoler hjælper normalt med tilmeldingen.

2) Unge under 18 år, der har forladt skolen, skal også søge via optagelse.dk. Kontakt UU-centeret i hjemkommunen for vejledning. Kontaktoplysninger til UU centrene kan findes på Uddannelsesguiden

3) Ansøgere til ungdomsuddanelser, der er over 18 år og ikke går i skole, kan søge via optagelse.dk eller rette henvendelse til Ribe Katedralskoles kontor.

Ansøgningsfristen er den 1. marts.

Se ministeriets beskrivelse af ansøgningsprocessen og adgangskrav til de gymnasiale ungdomsuddannelser (hhx, htx, stx, hf) nedenfor:

Adgansgkrav fra 9. klasse til gymnasial uddannelse

Adgangskrav fra 10. klasse til gymnasial uddannelse

Hvis du søger hf og ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og ikke har retskrav på optagelse, kan du måske alligevel optages efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og perosnlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Se ministeriets beskrivelse af ansøgningsprocessen og adgangskrav til erhvervsuddanelserne (eud, eux merkantil) nedenfor:

Adgangskrav fra 9. klasse til erhvervsuddannelse

Adgangskrav fra 10. klasse til erhvervsuddannelse

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til eud/eux, kan du måske alligevel optages efter en optagelsesprøve og / eller en samtale på skolen.

OBS: Hvis du i løbet af sommeren har fundet ud af, at du ønsker optagelse på en af vores ungdomsuddannelser, så send en mail til rk@ribekatedralskole.dk eller ring på 75420266. Kontoret og telefonerne åbner fredag den 6. august.

Introhæfte til nye elever

Introhæfte 2021 (til print og download)

 

Ministeriet om optagelse på erhvervsuddanelser

Læs her, hvad ministeriet skriver om optagelse på erhvervsuddanelser

Kreative
fag