Udskriv

STX Sproglige studieretninger

Hør Jacob fortælle om stx ved Ribe Katedralskole

Ribe Katedralskole udbyder fra 2017 at udbyde 3 sproglige STX-studieretninger. Den ene af dem findes dog i flere varianter:

Studieretninger med engelsk A og spansk begyndersprog A

6a, 6b, 6c) Tre sprog: Engelsk A, spansk begyndersporg A og enten fransk begyndersprog A, italiensk begyndersporg A eller tysk fortrsætter sprog B -  kun matematik C og færre naturvidenskabelige fag end på ikke-sproglige studieretninger

Studieretning med græsk A og latin A

7) Fire sprog: Latin A og græsk A - alle har engelsk B, 2. fremmedsprog (italiensk, fransk, spansk begyndersprog A eller tysk fortsætter sprog A eller B), matematik C og færre naturvidenskabelige fag end på ikke sproglige studieretninger

Desuden udbyder Ribe Katedralskole en studieretning med musik A, engelsk A. Læs mere om den under ”Kunstneriske studieretninger”
 
Fag som alle har uanset valg af studieretning - gældende fra 2017:

Dansk A, historie A, engelsk B, 2. fremmedsprog A eller B (tysk fortsættersprog, fransk begyndersprog, italiensk begyndersprog, spansk begyndersprog), matematik B*, fysik C, to naturvidenskabeliget fag på C-níveau* (kemi C, biologi C, naturgeografi C, informatik C), et naturvidenskabeligt fag på B-niveau* (fysik B, kemi B, biologi B, naturgeografi B, informatik B), samfundsfag C, oldtidskundskab C, religion C, et kreativt fag på C-niveau (musik C, billedkunst C eller drama C), idræt C, almen sprogforståelse, naturvidenskabeligt grundforløb.

* gælder ikke sproglige elever på studieretninger med 3-4 sprog

Desuden er der mulighed for 3-5 valgfag.  

Grundforløbet – gældende fra 2017:

Grundforløbet er ens for alle elever. Det betyder, at du kan vente med at vælge studieretning til omkring 1. oktober i 1.g. 

Dit valg af 2. fremmedsprog er ikke bindende, når du søger ind ved Ribe Katedralskole. Valg af 2. fremmedsprog skal nemlig sammentænkes med valg af studieretning, og du vælger derfor også 2. fremmedsprog omkring 1. oktober i 1.g.

Dit valg af kunstnerisk fag er bindende, når du søger ind ved Ribe Katedralskole.

Grundforløbet slutter 1. uge af november, og derpå skifter du fra din grundforløbsklasse til din studieretningsklasse.

Vil du vide mere?

Læs nedenfor eller kontakt studievejlederne.

Videregående uddannelse efter STX-eksamen:

Hvilke videregående uddannelser, skolens forskellige studieretninger og fag kan give adgang til, kan ses på Uddannelsesguiden.

Du kan også se "Adgangskortet for at få overblik over, hvilke og hvor mange videregående uddannelser en bestemt studieretning giver adgang til.

Statistik om STX:

Undervisningsministeriet har en side med statistik. Her kan du læse om karakterer, frafald og overgang til videregående uddannelser for studenter fra Ribe Katedralskole.