Udskriv

STX Naturvidenskabelige studieretninger

Hør Jacob fortælle om stx ved Ribe Katedralskole

Ribe Katedralskole udbyder 2 forskellige STX-studieretninger med naturvidenskabelige fag. Den første findes i 2 varianter, så der reelt er 3 naturvidenskabelige studieretninger:

1a) Matematik A, fysik A, kemi B

1b) Matematik A, kemi A, fysik B

2) Biologi A, kemi B  - alle har matematik B, som er et obligatorisk fag

Fag som alle har uanset valg af studieretning - gældende fra 2017:

Dansk A, historie A, engelsk B, 2. fremmedsprog A eller B (tysk fortsættersprog, fransk begyndersprog, italiensk begyndersprog, spansk begyndersprog), matematik B, fysik C, et naturvidenskabeliget fag på C-níveau (kemi C, biologi C, naturgeografi C, informatik C), et naturvidenskabeligt fag på B-niveau (fysik B, kemi B, biologi B, naturgeografi B, informatik B), samfundsfag C, oldtidskundskab C, religion C, et kreativt fag på C-niveau (musik C, billedkunst C eller drama C), idræt C, almen sprogforståelse, naturvidenskabeligt grundforløb.

Desuden er der mulighed for 2-3 valgfag.  

Grundforløbet – gældende fra 2017:

Grundforløbet er ens for alle elever. Det betyder, at du kan vente med at vælge studieretning til omkring 1. oktober i 1.g. 

Dit valg af 2. fremmedsprog er ikke bindende, når du søger ind ved Ribe Katedralskole. Valg af 2. fremmedsprog skal nemlig sammentænkes med valg af studieretning, og du vælger derfor også 2. fremmedsprog omkring 1. oktober i 1.g.

Dit valg af kunstnerisk fag er bindende, når du søger ind ved Ribe Katedralskole.

Grundforløbet slutter 1. uge af november, og derpå skifter du fra din grundforløbsklasse til din studieretningsklasse.

Vil du vide mere?

Læs nedenfor eller kontakt studievejlederne

Videregående uddannelse efter STX-eksamen:

Hvilke videregående uddannelser, skolens forskellige studieretninger og fag kan give adgang til, kan ses på Uddannelsesguiden.

Du kan også se "Adgangskortet" for at få overblik over, hvilke og hvor mange videregående uddannelser en bestemt studieretning giver adgang til.

Statistik om STX:

Undervisningsministeriet har en side med statistik . Her kan du læse om karakterer, frafald og overgang til videregående uddannelser for studenter fra Ribe Katedralskole