Udskriv

EUX Merkantil

Hør Amanda fortælle om eux ved Ribe Katedralskole

Der udbydes en merkantil EUX inden for områderne detailhandel, eventkoordinator, handel og kontor:

1. år: Et halvt års grundforløb = gf1 (efteråret)

 • Erhvervsfag 1: Introducerende erhvervsfag
 • Erhvervsfag 2: Almene kompetencer som arbejdskultur, samfund, sundhed, praktikpladssøgning
 • Erhvervsfag 3: Erhvervsfaglige fag om viden, proces og metode
 • Dansk C, engelsk C og samfundsfag C

1. år: Et halvt års grundforløb = gf2  (foråret)

 • Dansk C, engelsk C, matemtik C og informationsteknologi C
 • Afsætning C, virsomhedsøkonomi C og organisation C
 • Et uddannelsesspecifikt merkantilt fag inden for detail, handel og kontor

2. år: Fagene på 2. år er følgende:

 • Dansk A, engelsk B og informatik B
 • Afsætning B og erhvervsjura B
 • Virksomhedsøkonomi B eller matematik B
 • Et valgfag på C- eller B-niveau

Dertil kommer et eksamensprojekt og en større skriftlig opgave.

3. og 4. år: En vekslen mellem praktik- og skoleophold

Vil du vide mere om EUX-uddannelsen:

Vil du vide mere om EUX ved Ribe Katedralskole?

Se ministeriets statistik for erhvervsuddannelserne