Udskriv

HTX rejser og studieture

1.htx introtur

I løbet af efteråret i 1.htxarrangeres en intortur for at ryste aklssen sammen. Turen kan gå til Als, Odense eller Århus og har både fagligt og socialt program.

2.htx studietur (storby i udlandet)

I 2-.htx rejser klassen til en storby i udlandet som led i undervinsingen i to af kalssens fag. Målet for rejsen er normalt en europæisk storby og programmet er bestemt af fagene og den valgte storby

 

Økonomi i forbindelse med studieture og ekskursioner - elevbetaling mv.