Udskriv

Studieture og udveksling

STX

1.stx introtur

Når studieretningerne starter i november i 1.stx, arrangeres en introtur for at ryste klasserne sammen. Det er ofte, men ikke altid studieretningsfagene, der står for turens faglige indhold. Ofte tager klasserne til Århus eller Odense. Prisen ligger normalt på mellem 600 og 900 kr. for transport, entréer og overnatning med morgenmad.

2.stx studietur (storby i udlandet)

I 2.stx rejser alle eleverne klassevis til en storby i udlandet som led i undervisningen i to af klassens fag, og målet for rejsen er  normalt en europæisk storby som f.eks. London, Dublin, Paris, Niece, Barcelona, Firenze, Rom eller Athen.

Prisen må normalt ikke overstige 4.800 kr. pr. elev, men den kan eventuelt efter aftale med rektor forhøjes til 5.300 kr. pr. elev. Heri er indregnet transport fra Ribe til overnatningssted på destinationen, overnatning med morgenmad, entreer ol. samt eventuel lokal transport. Det er vigtigt, at en eventuel forhøjelse af prisen ikke afholder elever fra at deltage i turen.

3.stx studietur

I. 3.stx går turen normnelt til København. Her er det studieretningsfagene på A-niveau, der står for programmet, og det inkluderer normealt besøg på Københavns Universitet, DTU og lignende institutioner. Prisen ligger normalt på mellem 600 og 900 kr. for transport, entréer og overnatning med morgenmad.

3.g Tysk A sprogrejse til Hamborg

I 3.g tager valgholdet på A-niveau tre dage til Hamborg med deres tysklærer. Prisen ligger normal omkring 1500 kr.

Udveksling, stx

Ribe Katedralskole har kontakt med et gymnasium i Zittau i Tyskland. Hvert efterår besøger en grupper af skolens tyskelever i 2.g Zittau, og om foråret kommer elever og lærere fra Zittau på genbesøg. Der er privat indkvartering. Prisen er normalt omkring 1000 kr.

Læs mere her: Zittau-udveksling

Fra og med skoleåret 2014-2015 har Ribe Katedralskole fået udveksling med et gymnasium i Alzira i Spanien. Her er det spansk-elever fra 3.g, der tilbydes udveksling. der er privat indkvartering. Prisen ligger normalt på omkring 2800 kr.

Læs mere her: Alzira-udveksling

Fra og med skoleåret  2018-2019 har Ribe Katedralskole fåët en udvekslingsaftale med et gymnasium i Ferankrig. Her er det franskelever fra 2. og 3.g, der tilbydes udveksling. Der er privat indkvartering. Prisen ligger normalt på omkring 2200 kr.

Ribe Katedralskole har en udvekslingsaftale med Jacob A. Riis Settlement i NewYork, hvor vi hvert andet år i sommerferien sender en håndfuld elever fra 1.g til New York og hvert andet år har genbesøg. Der er privat indkvartering. Prisen ligger omkring 6000 kr.

HTX

1.htx introtur

Når studieretningerne starter i november i 1.stx, arrangeres en introtur for at ryste klasserne sammen. Det er ofte, men ikke altid studieretningsfagene, der står for turens faglige indhold. Ofte tager klasserne til Sønderborg. Prisen ligger normalt på mellem 600 og 900 kr. for transport, entréer og overnatning med morgenmad.

2.htx studietur (storby i udlandet)

I 2.htx rejser alle eleverne klassevis til en storby i udlandet som led i undervisningen i to af klassens fag, og målet for rejsen er  normalt en europæisk storby som f.eks. London, Dublin, Paris, Niece, Barcelona, Milano.

Prisen må normalt ikke overstige 4.800 kr. pr. elev, men den kan eventuelt efter aftale med rektor forhøjes til 5.300 kr. pr. elev. Heri er indregnet transport fra Ribe til overnatningssted på destinationen, overnatning med morgenmad, entreer ol. samt eventuel lokal transport. Det er vigtigt, at en eventuel forhøjelse af prisen ikke afholder elever fra at deltage i turen

3.htx studietur

I. 3.htx går turen normnelt til København. Her er det studieretningsfagene på A-niveau, der står for programmet, og det inkluderer normealt besøg på Københavns Universitet, DTU og lignende institutioner. Prisen ligger normalt på mellem 600 og 900 kr. for transport, entréer og overnatning med morgenmad.

HHX

1.hhx introtur

Når studieretningerne starter i november i 1.hhx, arrangeres en introtur for at ryste klasserne sammen.Turen arrangeres som en del af et projektforløb. Prisen ligger normalt på mellem 600 og 900 kr. for transport, entréer og overnatning med morgenmad.

2.hhx studietur (storby i udlandet)

I 2.hhx rejser alle eleverne klassevis til en storby i udlandet som led i undervisningen i almen studieforberedelse. Klasserne rejser med to forskellige fag til f.eks. London, Dublin eller NewYork.

Prisen må normalt ikke overstige 4.800 kr. pr. elev, men den kan eventuelt efter aftale med rektor forhøjes til 5.300 kr. pr. elev. Heri er indregnet transport fra Ribe til overnatningssted på destinationen, overnatning med morgenmad, entreer ol. samt eventuel lokal transport. Det er vigtigt, at en eventuel forhøjelse af prisen ikke afholder elever fra at deltage i turen.

3g spansk A sprogrejse - sprogskole i Malaga

I 3.g har elever med spansk i hhx mulighed for at tage ca. en uge på sprogskole i Malaga. Der er privat indkvartering. Turen har ikke været afviklet de sidste par år, så pris kendes desværre ikke.

Udveksling, hhx

Ribe Katedralskole har en partnerksole i Geesthacht Tyskland. Skolen er en filial af Berufsbildungszentrum Möln, Hvert efterår besøger en grupper af skolens tyskelever i 2.hhx skolen, og om foråret kommer elever og lærere fra Geesthacht på genbesøg i Ribe. Prisen er normalt omkring 1000 kr.

HF

1.hf Introtur

I efteråret i 1.hf arrangeres der en ekskursion over 3 dage med fagene i den naturvidenskabelige faggruppe. Turen er både en faglig tur og en social "rystesammen-tur."

Ekskursionen er en vigtig brik i emnet ”Vand”, som studeres i perioden august til oktober i fagene biologi, geografi og kemi. Ekskursionens resultater vil indgå i opsamlingen og afslutningen af vandemnet og desuden indgå i eksamen. De faglige aktiviteter på ekskursionen i de 3 fag i den naturvidenskabelige fagpakke: Kemi: Bestemmelse af saltindholdet i vand og af pH i jord. Biologi: Bestemmelse af dyreliv og forureningsgrad i søerne. Geografi: jordbundprofil og jordbundstyper. Det faglige program er fordelt på forskellige poster inde og ude.

1.hf Studietur

I foråret i 1.hf rejser eleverne med fagene i kultur- og samfundsfaggruppen til en europæisk hovedstad. De sidste par år er turen gået til Berlin. Prisen overstiger normalt ikke 2300 kr. for transport, entréer og overnatning med morgenmad.

2.hf KS-tur

I efter året rejser eleverne i 2.hf til København med fagene i KS (historie, religion og samfundsfag). Prisen ligger normalt på mellem 600 og 900 kr. for transport, entréer og overnatning med morgenmad.

EUD-EUX

eud-introtur

I efteråret på gf1 arrangeres en rystesammentur til Ribe Kjærgård, hvor de merkantile elever og landbrugseleverne sammen deltager i forskellige aktiviteter. Prisen er normalt omkring 500-600 kr. 

eux-studietur

I foråret i det 2.år af eux'en er der en studietur til udlandet, hvor eux-eleverne rejser med hf-eleverne til Berlin. Prisen overstiger normalt ikke 2300 kr. for transport, entréer og overnatning med morgenmad.

 


Fællesskab gennem tradition og fornyelse


Alzira
udveksling

Zittau
udveksling