Udskriv

ScienceTalent

ok ok sciencetalenter cirkler

Science Talenternes Gymnasienetværk

Ribe Katedralskole er med i ScienceTalenternes Gymnasie-netværk, som hjælper gymnasierne med at få sat talentarbejdet på dagsordenen. De mest talentfulde elever skal have bedre plads til at udfolde sig, så de kan udnytte deres potentiale til fordel for samfundet og deres egne fremtidsmuligheder.

ScienceTalent Camps

Ribe Katedralskole har siden 2011-2012 sendt talentelever til Sorø til flere af de forskellige spændende tilbud, som Science Talent gennem årene har udbudt til naturvidenskabelige elever i stx.

I øjeblikket sender Ribe Katedralskole hvert år 6 elever fra 2.stx på camps hos Science Talent i Sorø. Eleverne deltager i løbet af 2.stx i normalt 3 forskelige camps inden for et af deres studierentingsfag. I skoleåret 2010-2021 er der følgende program for Sciencetalent:

Elever fra studieretningen med biologi A og kemi B har mulighed for at deltage i ScienceTalent Biotek:

  • Camp 1: Grundlæggendemikrobiologi
  • Camp 2: Enzymer
  • Camp 3: Immunologi og immunologiske teknikker

Elever fra studierentingen med kemi A har mulighed for at deltage i Sciente Talent Kemi:

  • Det fagflige indhold i de 3 camps vil være naturstofkemi. Eleverne skal isolere stoffer fra plantemateriale og på baggrund af stoffernes fysiske og kemiske egenskaber analysere dem, og gennem organiske synteser modoficere dem, så de for nye egenskaber.

Elever fra studierentingen med fysik A har mulighed for at deltaget i Science Talent Fysik-Matematik

  • Camp 1: Astronomi og komsologi
  • Camp 2: Emne på vej (15.09.20)
  • Camp 3: Simulering og modellering

Læs mere om Science Talent i gymnasiet på hjemmesiden for ScienceTalent

  

Hempel/DTU-prisen

I foråret blev Ribe Katedralskole tildelt Hempel/DTU-prisen på 100.000 kr. Prisen blev givet til "Ribe Katedralskole for en fremragende og betydelig indsats inden for naturvidenskab og teknik."

Se hjemmeside for Hempel/DTU-prisen