Udskriv

Samfundsvidenskabelig konkurrence

Elever fra skolen deltager løbende i forskellige nationale og internationale samfundsfaglige konkurrencer og projekter. Hvert andet år udskriver Folketingets Europa-udvalg en konkurrence om EU, hvor vinderne får mulighed for at deltage i en EU-ungdomsparlamentsdag på Christiansborg, hvor politiske emner drøftes. Dagen på Christiansborg munder ud i forskellige politiske forslag, der videregives til relevante politikere.

Udvælgelsen til dagen på Christiansborg sker på baggrund af indsendte beslutningsforslag og her er skolens elever i de forgangne år blevet udvalgt flere gange og har repræsenteret skolen i EU-ungdomsparlamentsdagen på Christiansborg.

Elever fra skolen har også deltaget i forskellige internationale konkurrencer. Bl.a. har der været elever med i finalerunden i konkurrencen Kæmp for Klimaet. Kæmp for Klimaet er en international konkurrence udskrevet af National Geographic og Vattenfall, hvor eleverne bidrog med et energiprojekt med forslag til hvordan klimaændringerne kan forhindres.