Udskriv

Oversætterkonkurrence

Juvenes Translatores - Europæisk konkurrence i at oversætte

Konkurrencens overordnede formål er at fremme flersprogethed og give indblik i oversætterens verden. Alle skoler i EU, der tilbyder en gymnasieuddannelse, kan søge om at deltage med max fire elever.

De deltagende elever må frit vælge, hvilke sprog de ville oversætte fra og til, så længe der er tale om to af de 23 officielle EU-sprog. Elevernes oversættelser sendes alle til bedømmelse af oversættere fra Europa-Kommissionen, der udvælger den bedste oversættelse fra hvert land. Vinderen fra hvert land præmieres med en todages rejse til Bruxelles sammen med sin sproglærer, med deltagelse i en officiel prisoverrækkelse.

Læs mere om oversætterkonkurrencen