Udskriv

Elevrådet

  

elevråd 201908141

Elevrådet på Ribe Katedralskole er en elevforening, der består af en valgt repræsentant fra hver af skolens klasser.

I elevrådet vælges der en formand og en næstformand, der sidder i skolens bestyrelse, disse er derved relateret til skolens daglige drift,m og det er disses pligt at være elevernes stemme i bestyrelsen.

Eleverne har desuden repræsentanter i skolens forskellige udvalg.

I elevrådet forsøger vi at løse de opgaver, der stilles af eleverne på skolen. Desuden arrangerer elevrådet også arrangementer og sportsturneringer for eleverne, samt bestyrer garderoben ved Heimdalfesterne.

Elevrådet tilstræber at holde møde hver 14. dag, og møderne er åbne for alle interesserede elever, dog er det kun elevrådsrepræsentanter, der har stemmeret.

Elevrådet er medlem af DGS - Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og af LH - Landssammenslutningfen af handelsskoleelever.

Se også DGS's hjemmeside og LH's hjemmeside

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om elevrådets arbejde, kan du nedenfor se foreningens vedtægter og iøvrigt henvises der til elevrådets Facebook og INstagram profiler, hvro der findes en amsse opdateringer fra elevrådets arbjede. 

Vedtægter 2020